Klinické programy

Mezi oblasti našeho klinického zájmu patří zejména problematika baze lební, cévní neurochirurgie včetně pokročilých vyšetřovacích metod (TCD, experimentální metody vyšetření mozkové perfuze včetně přímé vizualizace v operačním mikroskopu), neuro-onkologie včetně přímé kortikální a subkortikální stimulace, zobrazování elokventních oblastí mozkové tkáně pomocí fMRI a DTI, neurotraumatologie se zaměřením na multimodální invazivní monitoraci (ICP, ptiO2, mikrodialýza, perfuze). V pozadí není ani oblast dětské neurochirurgie, sponydlochirurgie, elektrofyziologie a endoskopických metod, které se v poslední době dostávají ke slovu v čím dál tím větší části našich klinických případů. Tradičně rozvíjenou tématikou je oblast hydrocefalu, ve které se v poslední době dostávají ke slovu i nové metody monitorace B vln pomocí dlouhodobě implantovaných, bezkontaktně řízených čidel.

Bolest

Neurochirurgické oddělení úzce kooperuje s neurointenzivistou - algesiologem v terapii...

Cévní program, TCD

Kompletně pokrývá řešení patologií extra i intrakraniálních cév, a to mikrochirurgicky...

Dětská neurochirurgie

V léčbě dětských onemocnění úzce spolupracujeme s Dětskou klinikou IPVZ a Neonatologickým...

Elektrofyziologie

Pracoviště disponuje širokou paletou elektrofyziologických monitorovacích přístrojů...

Hydrocefalus

Komplexní program zahrnuje péči o pacienty se všemi typy hydrocefalu včetně kongenitálního a...

Insulární gliomy

Neurochirurgická klinika Univerzity JE Purkyně a Masarykovy nemocnice se specializuje...

Neurotraumatologie

NCH klinika poskytuje komplexní neurotraumatologický servis při poranění dětí i dospělých...

Periferní nervy

V traumatologii periferních nervů trváme na akutním ošetření (zpravidla do 24 hodin),...

Speciální programy

Speciální programy zahrnují péči o specifické choroby či onemocnění za specifických...

Spondylochirurgie

Spondylochirurgický program pokrývá problematiku páteře a míchy v celém rozsahu od...

Baze lební

Jeden z intenzivně rozvíjených programů specializovaný na řešení patologií lební...

Neuroonkologie

Program zahrnuje komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním mozku, baze...

Radiodiagnostika a intervence

Ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením Masarykovy nemocnice zajišťujeme radiodiagnostické...

Neuroendoskopie

Dynamicky se rozvíjející podobor využívající endoskopu a co nejšetrnějších přístupů...

nahoru