Dětská neurochirurgie

V léčbě dětských onemocnění úzce spolupracujeme s Dětskou klinikou IPVZ a Neonatologickým centrem Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.

uz-mozkuProgram zahrnuje

 • komplexní péči o pacienty po kraniocerebrálním poranění, poranění páteře a míchy a poranění periferních nervů
 • terapie hydrocefalu
  • zkratové operace - ventrikulo-peritoneální shunt, ventrikulo-atriální shunt
  • endoskopické intraventrikulární výkony - III. ventrikulostomie, ventrikuloskopie, pellucidotomie, septostomie a další
 • operační řešení tumorů CNS (ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie FN Motol a Oddělením molekulární genetiky FN Motol, Praha)
 • operační řešení vrozených vad (spinální dysrafismy)
 • chirurgické ošetření cévních patologií
 • řešení patologií baze lební

Teoretické práce

 • Vachata P., Sameš M.: Epidurální hematom v novorozeneckém věku, Čes.-slov. Pediatr., No. 5, 55, 2000, p. 305-308.
nahoru