Ambulance bolesti

V Neurochirurgické ambulanci bolesti ordinuje anesteziolog MUDr. Jan Procházka. Zajišťuje konzervativní léčbu bolesti, a to ambulantně, nebo ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením za krátkodobé hospitalizace.

Za krátkodobé hospitalizace na lůžku neurochirurgické kliniky nabízíme následující metody:

  • Epidurální aplikace steroidů (tzv. „EDDM“), případně s hyasou (tzv. „EDDM+H“) k rozvolnění pooperačních jizevnatých srůstů v páteřním kanálu.
  • Kaudální aplikace steroidů (tzv. „KDM“)
  • Intratékální aplikace midazolamu (tzv. „ITM“)

Tyto aplikace provádíme podle objednání pacienta.

K hospitalizaci je nutné sebou vzít: Pyžamo, přezůvky, svačinu, minerálku, pravidelně užívané léky na jeden den, vhodné je vzít si knížku na čtení nebo časopis. Nezapomeňte Průkazku pojištěnce, doporučující nález a Informační leták k jednotlivým metodám, který obdržíte na naší ambulanci.

Aplikace se provádí vždy po místním znecitlivění lokálním anestetikem, takže pacienti tyto výkony snáší dobře. Po aplikaci léku je vždy potřeba několikahodinový klid na lůžku, přičemž délka tohoto setrvání na lůžku se liší podle použité metody a pohybuje se v rozmezí od 2 do 6 hodin.

Nejedná se o „píchání do míchy“, jak se často noví pacienti obávají, ale do páteřního kanálu, kde již mícha není, pouze nervové kořeny vedoucí do dolních končetin.

Efekt uvedených metod bývá několik týdnů až několik měsíců, naši pacienti je většinou rádi podstupují opakovaně.

Ambulanci najdete ve 3. patře budovy Komplementu - budova B (budova s heliportem na střeše) - viz plánek.

planek-mn

Provozní doba ambulance bolesti: pouze ve středu 11:00-14:00 hodin.

Ambulanci můžete navštívit pouze po předchozím objednání na telefonu 47 711 7880, nebo 47 711 7881.

S sebou nezapomeňte přinést kartičku pojištěnce a snímkovou dokumentaci.

nahoru