Teoretické programy

Teoretickému výzkumu se na našem pracovišti věnuje většina spolupracovníků. Pokud jde o výzkum na vlastním pracovišti, součástí neurochirurgické kliniky je anatomická laboratoř baze lební, klinika opakovaně pořádá mezinárodní kongresy a kurzy zaměřené na tuto problematiku s účastí předních světových odborníků. Poslední takovou událostí byl International Neurovascular and Skull Base Workshop, pořádaný v Praze v roce 2010 za účasti profesora Fukushimy (Duke University Medical Center, USA), který se pak roce 2011 na naší klinice předvedl několik operací baze lební. Další podobná událost je plánována na červen roku 2012, kdy budou kurzy disekce baze lební a bílé hmoty spojeny s mezinárodním kongresem CENS.

Experimentální řešení poranění míchy

MUDr. Aleš Hejčl, PhD je kromě své klinické práce na Neurochirurgické klinice UJEP a MNUL také zaměstnán jako postdoktorand - výzkumník Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České Republiky. Zde se věnuje výzkumu možnosti regenerace míchy po poranění za pomoci hydrogelů a kmenových buněk.

Zobrazení difuzních tensorů (DTI) a výzkum anatomie bílé hmoty

V neuro-anatomickém bádání byla bílá hmota po dlouhou dobu považována za cosi neuchopitelného. Možnosti výzkumu spojení kortikálních oblastí byly omezené, některé metody vyžadovaly experiment na živém mozku a výzkum byl tedy možný jen na primátech, nikoli přímo na člověku.

nahoru