Odborná veřejnost

V této sekci naleznete informace určené zejména pro kolegy - lékaře, spolupracující neurology, chirurgy a ošetřující obvodní lékaře. Týkají se jak našich klinických zájmů, tak teoretických oblastí, které vědecky rozvíjíme. V případě, že některého z čtenářů následující informace inspirují k zájmu o odbornou spolupráci na vlastním projektu, budeme jen rádi.

Klinické programy

Mezi oblasti našeho klinického zájmu patří zejména problematika baze lební, cévní neurochirurgie včetně pokročilých vyšetřovacích metod (TCD, experimentální...

Teoretické programy

Teoretickému výzkumu se na našem pracovišti věnuje většina spolupracovníků. Pokud jde o výzkum na vlastním pracovišti, součástí neurochirurgické kliniky...

Granty a studie

Neurochirurgická klinika má za sebou dlouhou a úspěšnou historii řešení a spoluřešení jak domácích, tak zahraničních grantů a studií.

nahoru