Cévní program, TCD

Kompletně pokrývá řešení patologií extra i intrakraniálních cév, a to mikrochirurgicky a ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením radiointervenčně včetně diagnostiky.

Výkony na extracerebrálním řečišti

 • karotická mikroendartektomie (CEA) symptomatických i asymptomatických stenos vnitřních karotid mikrochirurgicky v cervikálním bloku za kontroly neurologického nálezu, event. v celkové anestezii za elektrofyziologické a TCD kontroly (informace pro pacienty: karotická endarterektomie)
 • akutní mikroendartektomie, akutní dezobliterace karotidy
 • karotická PTA/stent ve spolupráci s RTG oddělením  (informace pro pacienty: stent karotidy)

K indikaci vyžadujeme UZ karotid, grafickou verifikaci (MRAg, CTAg, DSA), DW MR mozku a ECHO srdce. Pacienti jsou sledováni v NCH ambulanci s kontrolním UZ karotid á 1/2 roku po dobu 2 let po operace, poté již stačí dispenzarizace ve spádu.

Výkony na intracerebrálním řečišti

 • ANbifMCAošetření aneurysmat předního i zadního povodí (clip, wrap, coil), ošetření gigantických a fusiformních aneurysmat bypassy (trap + bypass) za kontroly peroperačním dopplerem
 • extra - intrakraniální anastomosy (ECIC bypass) v řešení okluze karotid
 • ošetření AV malformací (operační resekce, embolizace)
 • řešení intrakraniálních stenos PTA/stentem ve spolupráci s RTG oddělením
 • mikrovaskulární dekomprese v terapii faciálního hemispasmu, trigeminové neuralgie a esenciální hypertenze

Komplexní diagnostiku zajišťujeme v rámci našeho oddělení (transkraniální dopplerometrie - TCD), nebo ve spolupráci s RTG oddělením (3D DSA, MRAg, CTAg) a specializovanými pracovišti (Odd. nukleární medicíny - SPECT). Pacienti jsou dispenzarizováni v NCH ambulanci s pravidelným režimem kontrol a kontrolních grafických vyšetření.

Transkraniální dopplerometrie (TCD)

Sonografické vyšetření intrakraniálních cév provádíme ambulantně každý pátek, vždy po předchozím objednání na základě indikace neurochirurgem v NCH ambulanci.

Základní vyšetřované modality

 1. Vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity (CVRC) při indikaci EC-IC bypassu - včetně TCD CO2 zátěžového vyšetření hypokapnií a hyperkapnií
 2. Vyšetření hemodynamických poměrů ve vertebrobazilárním (VB) řečišti
 3. hodnocení a kvantifikace steal syndromu (vertebrální, bazilární)
 4. Vyšetření intrakraniálního řečiště
 5. Sledování pacientů s EC-IC bypassem

tcd-1

Počet výkonů

cca 200/rok

Teoretické práce

 • Sameš M, Vachata P, Bartoš R. EC-IC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia. ICS 1259 Elsevier, 2004, pp 309-312.
 • Bartoš R.,Vymazal J., Sameš M. Mikrovaskulární dekomprese n. IX. a X. při léčbě esenciální hypertenze. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 64/97, 2001, No. 2, strana 95-99.
 • Bartoš R, Vachata P, Sameš M. Dopplerometric assessmet of opthalmic periphery in the indication of ECIC bypass. EANS, Lisabon, Portugalsko 9/2003.
 • Vachata P, Bartoš R, Sameš M. Functional assesment of Extracranial-Intracranial bypass by the help of Transcranial Doppler Ultrasonography. European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs P-CVS-275, 2003.
 • Bartoš R, Vachata P, Hejčl A, Zolal A. Malucelli A, Radovnický T, Posltová M, Cihlář F, Derner M, Sameš M. Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 292-298.
 • Sameš M, Radovnický T, Zolal A, Nováková M, Derner M, Vachata P, Bartoš R. Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 267-273. 
 • Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš P., Nováková M., Kopáček R., Derner M.: Použití BOLD efektu při vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009, 72/105(5): 476-480.
 • Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Derner M.: Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009, 72/105(4): 323-330.
nahoru