Spondylochirurgie

Spondylochirurgický program pokrývá problematiku páteře a míchy v celém rozsahu od CC přechodu po sakrum, a to v případě traumat, degenerativních onemocnění (osteochondrosa, spinální stenosa, low back pain, patologické fraktury při osteoporose či TU procesu) i nádorových onemocnění (primární tumory, metastasy, tumory míchy a míšních obalů).

Součástí programu je i základní diagnostika (diskografie, facetové obstřiky) a péče NCH ambulance bolesti.

Kraniocervikální (CC) přechod

Stabilizace v oblasti kraniocervikální junkce jsou prováděny rutinně. Tyto výkony si nejčastěji vyžaduje řešení poúrazových stavů, vzácněji jsou takto ošetřováni i pacienti s jiným onemocněním, například instabilita vzniklá následkem revmatického či nádorového onemocnění.

 • axialni-sroubZadní přístup - v oblasti kraniocervikální junkce frekventně užívaný přístup. Kraniocervikální přechod lze stabilizovat v různém rozsahu:
  • šrouby do massae laterales (izolovaná stabilizace prvního krčního obratle)
  • transartikulární šrouby dle Magerla, technika dle Harmse (stabilizace C1/2 při C1/2 instabilitě, frakturách C2 při lomné linii nevhodné pro ošetření axiálním šroubem apod.)
  • fixace protažením na okciput (s vložením autologního štěpu do interlaminárního prostoru a jištěním drátěnou kličkou (Brooks, Galie))
 • Přední přístup
  • ošetření fraktur C2 druhého typu - přímá osteosyntéza axiálním šroubem (při uspokojivé kompresi v místě fraktury favorizujeme techniku zavedení jednoho šroubu)
  • Hangmanova fraktury C2 - stabilizace přední dlahou C2/3, bikortikálními šrouby s vložením autologního trikortikálního štěpu do meziobratlového prostoru
 • Transorální přístup - vzácněji indikovaný přístup určený k dekompresi nervových struktur při extradurálních patologiích v oblasti apexu dentu C2.
 • Intradurální výkony - v oblasti kraniocervikální junkce prováděny z posterolaterálních přístupů ve spolupráci s týmem baze lební při absolutním respektování zásad mikrochirurgie.

Krční páteř

 • bryan-artroplastikaPřední přístup - jedno i více-etážová mikrodiscektomie, atroplastika (umělá ploténka), korpektomie, s použitím dlahy a allograftu nebo autograftu, monokortikální, případně bikortikální fixace šrouby, zásadně pod mikroskopickou kontrolou - preferován v řešení většiny případů degenerativních onemocnění i u většiny traumat
 • Zadní přístup ve vymezených indikacích u degenerativních onemocnění - laminoplastika, laminektomie (cervikální myelopathie), fixace Magerlovými háčky, polysegmentální stabilizace
 • Speciální a kombinované přístupy - sec. George, kombinace předního a zadního přístupu v řešení traumat a nádorových onemocnění

Hrudní páteř a Th/L přechod

 • Zadní přístup - laminektomie, transpedikulární přístup, kostotransversektomie a exprapleurální posterolaterální přístup, event. doplněné stabilizací (terapie tumorů a úrazů)
 • Přední přístupy - prováděny ve spolupráci s oddělením ortopedie a hrudní chirurgie

Bederní páteř

 • somatektomie-l1-apVýkony neistrumentované ze zadního přístupu indikované v řešení výhřezů disků a u degenerativní stenosy - excochleace, mikroexcochleace, hemi-/laminektomie.
 • Výkony instrumentované(stabilizace) - řešení spinální instability
  • PLIF - Posterior Lumbar Interbody Fusion
  • TLIF - Tranforaminal Lumbar Interbody Fusion

   výkony ze zadního přístupu, preferován a dále rozvíjen je především TLIF v indikacích listes a nízkostupňové instability

  • ALIF - Anterior Lumbar Interbody Fusion

   výkon z předního přístupu extraperitoneálně indikován zejména u low back pain, nebo v řešení spondylodiscitid

  • Dynamická neutralizace
  • Translaminární fixace

Vertebroplatiky, kyfoplastiky

Techniky augmentace obratlů kostním cementem užíváme v terapii kompresivních fraktur obratlů v osteoporotickém terénu, nebo na podkladě meta procesu, s cílem posílit architekturu obratle, a tím umožnit axiální zatížení a ulevit pacientovi od bolesti.

Výkon je prováděn v celkové anestezii perkutánně, nebo v případě nutnosti dekomprese páteřního kanálu otevřeně, za krátkodobé hospitalizace. Můžete si stáhnout video s ukázkami z operace vertebroplastiky obratle L1 a L3 (MPEG-1; 4 MB).

navigovana-vertebroplastika

Počet spinálních výkonů

cca 900/rok.

Teoretické práce

 • Vaněk P., Sameš M. Decompressive laminectomy in treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. A retrospective study 1990-2000 (110 cases). Eur Spine J., 2003, 12(Suppl 1), S70.
 • Vaněk P., Sameš M. Přední přístup v řešení poraněné subaxiální krční páteře. Rozhledy v chirurgii. Rozhl. Chir. 83, 2004
nahoru