Neuroonkologie

Program zahrnuje komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním mozku, baze lební i páteře a míchy. Věnujeme se terapii benigních, maligních tumorů i metastatického postižení.

V léčbě těchto onemocnění úzce spolupracujeme s Radioterapeutickým oddělením MNUL a s Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie (Nemocnice Na Homolce, Praha - gama nůž). V histologické diagnostice spolupracujeme s Biolab Praha.

navigace-treon

Cílem terapie je radikální neurologicky bezpečná resekce tumoru za pomoci:

 • neuronavigace Medtronic Treon
 • zobrazování difuzních tenzorů (DTI)
 • funkční MRI (fMRI)
 • peroperační kortikální stimulace s awake fází operace (awake craniotomy)
 • spolupráce s týmem baze lební
 • asistované neuroendoskopie

Všichni pacienti jsou dlouhodobě sledování v NCH ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol.

Počet výkonů:

cca 160/rok

Teoretické práce:

 • Bartoš R., Julišová I., Sameš. M.: Primární maligní lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 63/96, 2000, No.6, strana 385-390.
 • Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní studie 37 pacientů. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., No.5, 2003.
 • Sameš M, Bartoš R, Červenka M.: Awake resections of eloquently localized brain tumours. EANO V. Florencie, Itálie 9/2002 (Abs. Journal of Neuroncology)
 • Bartoš R., Ceé J., Zolal A., Hejčl A., Bolcha M., Prokšová J., Sameš M.: Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“ – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2008 71/104(6): 718-721
 • Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M.: Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (3): 352-357
 • Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F., Bejšovec D., Petrovický P.: Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Cesk Slov Neurol N 2009, 72/105(6): 534-541
 • Bartoš R, Vachata P, Hejčl A, Zolal A. Malucelli A, Radovnický T, Posltová M, Cihlář F, Derner M, Sameš M. Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 292-298

navigace-treon-2

nahoru