Baze lební

Jeden z intenzivně rozvíjených programů specializovaný na řešení patologií lební baze všech věkových skupin, v případě komplexních patologií spolupráce s ostatními obory (radiodiagnostické odd., intervenční radiologie, onkologie, ORL, stomatochirurgie...).

tumor-baze-lebni

Nejčastěji řešené patologie: traumata lební baze, očnice a kraniocervikálního přechodu, ošetřování likvorových píštělí, tumory, cévní, zánětlivé a vrozené patologie. Speciálními programy je chirurgie vestibulárních schwannomů a chirurgie lícního nervu (reinervační, reanimační a rekonstrukční techniky).

Během operací je běžně využívána:

 • peroperační monitorace hlavových nervů a snímání evokovaných potenciálů (k dispozici je vlastní elektrofyziolog)
 • využíváme moderních rekonstrukčních systémů (titanové mikro a makro dlahové systémy, 3D síťky, vstřebatelné dlahové systémy, polymethylmethakrylátové a polyethylenové náhrady).
 • peroperační asistovaná endoskopie
 • neuronavigace

Teoretické práce

Součástí neurochirurgického oddělení je Anatomická laboratoř baze lební sloužící ke studiu anatomie a topografických vztahů jednotlivých přístupů k lební bazi.

V roce 2003 jsme pořádali IX. pracovní dny chirugie baze lební s mezinárodním účastí (10 zemí). Kongres doprovázel workshop zaměřený na transtemporální přístupy.  Mezinárodní kongres na stejné téma se pak konal v roce 2007 a 2010, další workshop na téma disekce lební baze je doprovodnou akcí kongresu CENS 2012. 

workshop-baze-lebni

 • Vachata P., Sameš M.: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen magnum, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, No. 4, 2002.
 • Sameš M, Vachata P.: Historie chirurgie baze lební. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, No. 4, 2003.
 • Sameš M, Vachata P.: Manual of the transtemporal approaches. Galén 2003.
 • Vachata P, Sameš M.: Topografické vztahy vnitřního zvukovodu. Otorinolaryng a Foniat. (Prague), 51, 2002, No. 4, pp. 231-235.
 • Vachata P, Sameš M.: Klinické a anatomické poznámky k poloze jugulárního bulbu. Otorinolaryng a Foniat. (Prague), 52, 2003, No. 1, pp 10-13.
 • Vachata P, Sameš M, Cee J, Bartoš R: Peroperační elektromyografická monitorace v chirurgii baze lební. Otorinolaryng a Foniat. (Prague), in press.
 • Vachata P., Sameš M.: Navigace v chirurgii lební baze, In: Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. vydání, in press.
nahoru