Periferní nervy

V traumatologii periferních nervů trváme na akutním ošetření (zpravidla do 24 hodin), a to mikrochirurgickou technikou s dodržením všech zásad správné mikrosutury. Rozsáhlejší poranění řešíme překlenutím defektu volnými nervovými štěpy, v případě poranění šlach a cév spolupracujeme s traumatology a cévními chirurgy.

Pacienta přijímáme na oddělení po telefonické konzultaci se spádovým chirurgem či traumatologem, po ošetření jej zpravidla následující den propouštíme s doporučením intenzivní rehabilitace, pravidelných EMG kontrol (každé 3 měsíce).

Všichni pacienti jsou zváni k pravidelným kontrolám na NCH ambulanci s EMG nálezem s cílem včas zachytit pacienty, u nichž je nutné zvážit revizi.

Poranění plexu a avulze kořenů řešíme ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Úžinové syndromy (entrapment syndromy)

transcize-vazuJsou řešeny převážně ambulantně, případně za krátkodobé hospitalizace (3 dny).

  • Syndrom karpálního tunelu - preferujeme otevřenou dekompresi n. medianus za kontroly zraku s možností revize odstupujících větví v lokální anestezii
  • Syndrom Guyonova kanálu - otevřená dekomprese n. ulnaris v lokální anestezii
  • Syndrom kubitálního kanálu (ulnárního sulku) - preferujeme přední subkutánní transpozici n. ulnaris ve svodné anestezii, v indikovaných případech dekompresi in situ, nebo submuskulární transpozici.

Zkušenosti máme i s ošetřením syndromu tarzálního tunelu, syndromu peroneálního kanálu, pronátorového kanálu a dalších úžinových syndromů.

Pacienty indikujeme k operaci na základě klinického vyšetření v Neurochirurgické ambulanci a verifikaci nálezu elektrofyziologem (EMG).

Počet výkonů

cca 45 traumat/rok, cca 470 úžinových syndromů/rok.

Teoretické práce

  • Vaněk P, Sameš M. Dlouhodobý efekt chirurgické terapie syndromu karpálního kanálu (Retrospektivní studie 1990-98, 831 případů), Čes. a slov. Neurol. Neurochir. 63/96, 2000, No. 6, strana 412-417
  • Bartoš R., Sameš M. Efekt přední intramuskulární transpozice při léčbě syndromu kubitálního kanálu. Retrospektivní studie. 84 pacientů. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 65/98, 2002, No. 2, strana 110-114
nahoru