Neurotraumatologie

NCH klinika poskytuje komplexní neurotraumatologický servis při poranění dětí i dospělých v rámci traumacentra Masarykovy nemocnice. Ve spolupráci s traumatologickým oddělením, stomatochirurgickým oddělením a ARO řeší poranění mozku a hlavy, páteře i míchy a periferních nervů.

  • Operační řešení zlomenin kalvy a skeletu obličeje
  • Diagnostika a terapie likvorey
  • Operační řešení extra- i intracerebrálních krvácení, kontúzí mozku
  • Operační řešení traumat CC přechodu a páteře
  • Ošetření poranění periferních nervů
  • Ošetření paresy n. facialis (v rámci týmu baze lební)
  • Konzervativní řešení edému mozku (antiedémová terapie za kontroly ICP, tkáňové
  • oxymetrie, perúze mozku a tkáňového metabolismu mozku )

Nad rámec standardního vybavení neurochirurgických oddělení disponujeme technikou k přímému multimodálnímu monitorování mozkového metabolismu ( Licox®, Integra™, Plainsboro, NJ, USA; Hemedex, Cambridge, MA, USA; a mikrodialýza, CMA Microdialysis, Stockholm, Švédsko), zajišťující kontinuální monitoraci oxygenace mozku, perfúze mozku či koncentrace důležitých látek metabolismu v oblasti mozkové tkáně ohrožené rozvojem sekundárního poškození. Na základě dostupných informací o mozkovém metabolismumůžeme aktuálně modifikovat farmakologickou a operační terapii pacientů s poraněním mozku.

luzko neurotrauma

nahoru