Elektrofyziologie

Pracoviště disponuje širokou paletou elektrofyziologických monitorovacích přístrojů (Neurosign 100 Magstim, Medtronic Xomed Nim Response, Medelec Oxford Instruments) a spolupracuje s erudovaným elektrofyziologem v oblasti předoperačního vyšetření i peroperačního monitoringu s cílem dosáhnout maximální radikality výkonu při minimalizaci rizika poškození důležitých struktur.

elektrofyziologie-pristrojPeroperační monitoring

  • Sluchové evokované potenciály (EP)
  • Zrakové EP
  • Motorické EP (MEP, transkraniální stimulace)
  • Somatosenzorické EP (SSEP)
  • Monitorace hlavových nervů (III.-XII.)
  • Peroperační neurografie

Ambulantně lze zajistit komplexní elektrofyziologické vyšetření u radikulopathií či traumat, buď v privátní ordinaci, nebo na NCH ambulanci.

neurosign-100nim-response

nahoru