Sponzorské dary

28. 1. 2021

Z darů od pacientů a příznivců NCH oddělení jsou zakoupeny lékařské přístroje ke zkvalitnění další péče, dále vybavení oddělení sloužící jak personálu, tak pacientům.

V případě zájmu je možné přispět na

  •  číslo účtu: 199240780/0300
  •  variabilní symbol: 219111001

Finanční dar nelze zaslat bez vyplnění darovací smlouvy. Originál vámi podepsaný zašlete prosím na sekretariát NCH kliniky na adresu:

Neurochirurgická klinika, Masarykova Nemocnice, Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem

Děkujeme za přízeň!

 

Formuláře ke stažení

nahoru