Digitální subtrakční angiografie mozkových cév

Cílem angiografického vyšetření cév (digitální subtrakční angiografie, DSA) je stanovení či upřesnění diagnosy nebo je jím sledován stav a průběh choroby.

Cíl a podstata vyšetření

DSA stenosa

Podstatou angiografického vyšetření je rentgenové zobrazení cév a cévního zásobení jednotlivých orgánů pomocí tzv. kontrastních látek vpravených do cév.

DSA může také rozhodujícím způsobem přispět k rozhodování o vhodnosti dalšího postupu Vaší léčby.

Průběh vyšetření

Při výkonu v místním znecitlivěním zavádíme do cévy v třísle jemnou cévku a nasměrujeme ji do vyšetřované oblasti. Poté aplikujeme kontrastní látku a současně zhotovujeme řadu rentgenových snímků. To je vnímáno většinou jako krátkodobý pocit tepla ve vyšetřované oblasti. Vyšetření končí vytažením zavedené cévky a stlačením místa vpichu na několik minut. Po výkonu je nezbytný klid na lůžku po dobu 24 hodin.

V indikovaných případech lze vyšetření přímo doplnit léčebným zákrokem, např. roztažením cévy při jejím zúžení (perkutánní transluminární angioplastika, PTA), nebo vložením kovové spirálky, která udržuje cévu roztaženou (stent). Cévní výdutě na mozkových cévách lze vyplnit a ucpat kovovými klubíčky, tak aby nedošlo k dalšímu krvácení (coil).

Vedlejší příznaky a komplikace

Jako každý lékařský zákrok i tato vyšetření mohou být někdy provázena určitými vedlejšími příznaky. Mezi ně patří např. svědění pokožky, event. drobná vyrážka, pocit na zvracení nebo zvracení - většinou příhody prchavé - nebo různě veliký podkožní krevní výron v místě vpichu.

Jen velmi vzácně se vyskytnou příhody závažnější, mezi něž patří např. porucha prokrvení končetiny nebo vyšetřovaného orgánu. V případě angiografického vyšetření cév mozku se opravdu ojediněle jako komplikace může objevit i ochrnutí poloviny těla mimořádně i s trvalými následky. Pro úplnou informaci musíme uvést, že v odborné literatuře jsou zcela výjimečně popsána i úmrtí. Uvedený seznam možných komplikací nemůže být úplný, uvedeny jsou pouze ty nejčastější nebo nejzávaznější. Pro možnost výskytu některých komplikací je důležité vědět zejména o Vaší případné přecitlivělosti (alergii) na jakékoli látky (např. ovoce, léky…) nebo o případných Vašich alergických onemocněních (senná rýma, astma). Víte-li o své alergii, nezapomeňte nás na ni upozornit.

Než se Váš ošetřující lékař rozhodl doporučit Vám tento výkon, velmi pečlivě zvážil jeho potřebnost s vědomím možných komplikací a s vědomím zátěže, kterou Vám vyšetření přinese. Vaše případné další dotazy Vám rád zodpoví náš personál.

nahoru