Součásti neurochirurgické kliniky

Neurochirurgická klinika sestává ze dvou základních organizačních jednotek - standardního oddělení neurochirurgie a neurochirurgických sálů. Úzce spolupracující jednotkou je oddělení C centrální jednotky intenzivní péče, kde pracují neurointenzivisté a jsou zde uloženi i naši pacienti po větších operacích. Experimentální část kliniky tvoří anatomická laboratoř baze lební.

Neurochirurgické standardní oddělení

Standardní oddělení se nachází ve druhém patře lůžkové části budovy A. Celkově disponuje 14 lůžkovými pokoji, z toho jsou dva nadstandardní po jednom lůžku, zbytek třílůžkové. Před vstupními dveřmi na oddělení jsou lavičky přo přijímané pacienty, hned za vstupem na oddělení je přijímací ambulance. Pokoje pacientů jsou z pohledu přicházejícího situovány na pravé straně, na levé straně je umístěna sesterna, kuchyňka, seminární místnost, kancelář vrchní sestry a pokoje lékařů. Více se o pokojích pacientů dozvíte zde.


Neurchirurgická ambulance

Neurochirurgická ambulance se nachází v budově B ve 3. patře. Mimo středu vždy ambulují dva neurochirurgové, ve středu je na stejném místě ambulance bolesti dr. Procházky. Více informací o ambulanci se dozvíte zde.


Operační sál

K dispozici jsou neurochirurgické klinice 2 operační sály, nově využíváme i sály jednodenní chirurgie pro operace periferních nervů.


Centrální jednotka intenzivní péče

Centrální jednotka intenzivní péče sestává ze 3 oddělení - A (ARO), B a C. Pacienti neurochirurgické kliniky jsou nejčastěji hospitalizováni na oddělení C, kde pracuje neurointenzivista a zkušené neurochirurgické sestry. V případě těžšího stavu nebo stavu po závažném úrazu jsou pacienti často hospitalizováni i na oddělení A (ARO).


Zázemí

Nová Masarykova nemocnice představuje pro pacienty i jejich příbuzné velmi příjemné prostředí s centrálním atriem s novinovým a potravinovým stánkem, jídelnou a možností posezení. Kromě toho je nyní radiologický komplement vybaven dvěma přístroji magnetické rezonance (MR), dvěma přístroji počítačové tomografie (CT) a angiolinkou. Technickým vybavením se Masarykova nemocnice řadí mezi špičku v ČR.


nahoru