Historie oddělení

Neurochirurgické oddělení v Ústí nad Labem bylo založeno 1.11.1968. V té době se podařilo dvojici nestorů české neurochirurgie Prof. Kuncovi (ÚVN Praha) a Prof. Petrovi (Hradec Králové) prosadit myšlenku, že rozsáhlá a hustě obydlená oblast severočeského kraje si zaslouží vlastní neurochirurgické pracoviště.

prim-maly

sal-historie

Nedříve začal budovat toto oddělení sám primář Malý. Následující rok přišla na oddělení dr. Urbánková. Tito dva lékaři tvořili páteř oddělení v průběhu prvních let fungování. Postupně se ústecká neurochirurgie v 70. letech rozrostla o další lékaře, na oddělení přišli dr. Šanc, dr. Daněk a dr. Beneš ml. V roce 1983 pak přibyl dr. Suchomel, koncem 80 let dr. Sameš, dr. Häckel a dr. Steindler. V roce 1994 přišel dr. Mohapl a o rok později dr. Zoul. 

Prvním primářem nového oddělení byl MUDr. Zdeněk Malý, CSc. Přišel z neurochirurického pracoviště ve Střešovicích. I díky tomu zůstala intenzivní spolupráce mezi střešovickou a ústekou neurochirurgií. Neurochirurgie v Ústí si rychle vybudovala solidní pozici a stala se jedním z progresivních pracovišť tehdejší ČSSR. Spolupráce existovala i s ústeckou ZOO, kam místní neurochirurgové včetně primáře jezdili operovat. 

prim-urbankova

Dr. Urbánková přišla na neurochirurgické oddělení z chirurgického v roce 1969. Dr. Urbánková se věnovala celému spektru neurochirurgie, významným milníkem bylo vybudování vlasntí JIP vedené neurointenzivistou. Primářkou oddělení se stala v roce 1988, v historii ČR jako první a dosud jediná žena. V 90. letech začala prim. Urbánková jako první v Československu operovat krční ploténky předním přístupem dle Caspara.

 
 
 
MUDr. Suchomel obohatil tým od roku 1984 svým systematickým přístupem jak ve studiu tak v klinické medicíně, snažil se od počátku standardizovat léčebné a diagnostické postupy.  Ve spolupráci s ARO (prim. Nalos) a dětskou JIP (prim. Pajerek) vybudoval v Masarykově nemocnici od základů neurointenzivní péči a neuromonitoraci. V diagnostice demencí a normotenzního hydrocefalu zavedl do praxe lumbální infuzní test. V synergii s nadáním pro nové technologie významně rozvíjel mikrochirurgickou techniku u spondylochirurgických a cévních výkonů. V roce 1993 odešel do Liberce budovat nové neurochirurgické pracoviště.

 

prof-benes

Od roku 1988 se zástupcem primářky stal dr. Vladimír Beneš. V roce 1989 odjel na 1 rok na stáž do Barrow Neurological Institute v Phoenixu k dr. Spetzlerovi. Získané zkušenosti měli zásadí vliv na další vývoj oboru nejen v rámci ústecké neurochirurgie, ale v rámci celého Československa. 

Mezi inovace, které dr. Beneš zavedl patrší aktuní operativa prasklých mozkových aneuryzmat a rozvoj cévní neurochirurgie včetně operací karotických stenoz, dále pak aktivní účast mladších lékařů - neurochirurgů ve výcviku v operativě, která vede k celkově lepší erudici vychovávaných odborníků. V roce 1996 se stal primářem ústecké neurochirurgie, v roce 1997 pak odchází spolu s dr. Häckelem, dr. Mohaplem a dr. Kramářem z ústecké neurochirurgie na neurochirurgickou kliniku ve Střešovicích, kde je dosud přednostou.

 

V roce 1997 se primářem neurochirurgického oddělení stává dr. Sameš, do té doby zástupce prim. dr. Beneše. Prioritní oblastí zájmu jsou cévní neurochirugie, onkoneurochirurgie a chirurgie baze lební. Zástupcem se stává dr. Steindler, dalším osazenstvem byli dr. Hofman, dr. Vaněk a dr. Zoul. V roce 1998 do týmu přibyli dr. Bartoš a dr Vachata. V roce 2001 přišel dr. Šercl a dr Saur, o dva roky později dr. Humhej, dr. Hejčl a dr. Janouš.
Na přelomu roku 2003 a 2004 se nemocnice přestěovala do nových prostor na Bukově. Neurochirurgie získala nové, moderní oddělení, sály s novým vybavením a podporu diagnostického komplexu s MRI. V roce 2006 vyšla učebnice neurochirurgie kolektivu Sameš a spol. (spoluautoři dr. Vaněk, dr. Bartoš a dr. Vachata), v témže roce získává prim. Sameš titul docenta. V září 2007 se pak z neurochirurgického oddělení stává klinika při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V průběhu let 2005-2010 přicházejí na oddělení další lékaři, dr. Radovnický, dr. Zolal, dr. Orlický a dr. Malucelli. Posledním přírůstkem do týmu neurochirurgie se v roce 2011 stává dr. Provazníková, která však již od roku 2008 na ústeckou neurochirurgii jako studentka medicíny pilně docházela.

Pracoviště se zasloužilo o zavedení řady nových filozofií a progresivních operačních technik v rámci republiky. Ke konci osmdesátých let to byla operace krční páteře z předního přístupu mikrotechnikou podle Caspara, přibližně v téže době byla z Ústí nad Labem zavedena do naší země akutní operativa mozkových aneurysmat a na evropské úrovni byl provozován celistvý neurovaskulární program zahrnující operace karotid a EC-IC bypasů. Republikové renomé měl od počátku devadesátých let program léčby a výzkumu normotenzního hydrocefalu. Na počátku tohoto desetiletí se stala zdejší neurochirurgie, v souhlase se světovým trendem, pionýrem operací mozku při vědomí. V rámci spinálního programu byla v Ústí nad Labem implanována první umělá krční ploténka Bryan ve střední a východní Evropě. Originální výkony byly zahájeny v oblasti baze lební, především operační přístupy skrze temporální kost a rekonstrukční operace faciálního nervu.

Od počátku se pracoviště zabývalo výzkumem klinickým i laboratorním. Experimenty byly zprvu prováděny ve spolupráci se ZOO v Ústí nad Labem, později byla vybavena vlastní laboratoř. V současné době je lékařům k dispozici anatomická laboratoř baze lební.

Zázemí této laboratoře bylo využito k zorganizování prvního mezinárodního workshopu transtemporálních přístupů pod hlavičkou CENS (Central European Neurosurgical Society), kterého se účastnili odborníci z 10 zemí včetně Japonska.

 

Fotografie vlevo nahoře - prim. Malý při operaci, vpravo nahoře - prim. Malý, uprostřed - prim. Urbánková , dole - prof. dr. Beneš

nahoru