MUDr. Tomáš Radovnický Ph.D.

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od 9/2007 zaměstnán na Neurochirurgické klinice Univezity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem.

MUDr. Tomáš Radovnický Ph.D.

Vzdělání

 • 12/2014       Atestace z neurochirurgie.
 • Od 10/2011 Postgraduální studium v biomedicíně – obor neurověd, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, školitel prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
 • 2001-2007   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • 1995-2001   Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha

Profesionální pozice

 • Od 09/2007 Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 

Zahraniční stáže

 •  1/2013 (2 týdny) – International Neuroscience Institute (INI) Hannover, Německo, prof. Samii,  prof. Bertalanffy (stipendium Neuro – Euro, nadace Charty 77)
 •  8/2009 (3 týdny) - Neurokirurgian klinikka, Helsinki, Finsko, prof. Hernesniemi
 •  7/2006 (4 týdny) - Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Univerzity v Szegedu, Maďarsko
 •  8/2005 (4 týdny) - Klinika chirurgie a traumatologie, Hospital e maternidade Celso Pierro, Univerzita PUC, Campinas, Brazílie

Speciální kurzy

 • 9/2016 - The European Association of Neurosurgical Societies Training Course – Spine, Peripheral                  Nerve
 • 9/2015 - The European Association of Neurosurgical Societies Training Course – Functional, Epilepsy,                 Traumatology. Lisabon, Portugalsko
 • 4/2015 – XXII. postgraduální kurz v neurochirurgii – cévní neurochirurgie. Hradec Králové.
 • 12/2014 – 8th Neurosurgical Microvascular Workshop, České Budějovice
 • 9/2014 – The European Association of Neurosurgical Societies Training Course – Tumor, Nicosia, Kypr.
 • 4/2014 – XXI. postgraduální kurz v neurochirurgii – neurotraumatologie. Hradec Králové.
 • 9/2013 – The European Association of Neurosurgical Societies Training Course – Vascular Neurosurgery. Praha.
 • 4/2013 – XX. postgraduální kurz v neurochirurgii – spondylochirurgie, chirurgie míchy. Hradec Králové.
 • 2/2013 – Clinical Workshop of Telemetric ICP-monitoring, Homburg-Saar, Německo
 • 12/2012 – Endoscopic Operations on Ventricular System, FN Ostrava
 • 10/2012 – Neurochirurgické přístupy II, ECPA Brno. (cena za nejlepší preparát)
 • 5/2012 – BioSurgery Symposium, Hands-on Workshop, Vídeň, Rakousko
 • 3/2012 – XIX. postgraduální kurz v neurochirurgii – funkční neurochirurgie, dětská chirurgie,                 hydrocefalus, periferní nervy. Hradec Králové.
 • 6/2011 – Transkraniální barevná duplexní sonografie, FN Ostrava
 • 11/2009 - International Workshop on Minimally-Invasive Techniques in Neurosurgery, Meinz,  Německo
 • 1/2009 - workshop Primární nádory mozku, rekurentní onemocnění a pseudoprogrese, Znojmo
 • 3/2008 - II. Spinal Cadaver Workshop, Brno

Publikační činnost

 1. Radovnický T., Sameš M.: Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 71/104(4): 483-486, 2008.
 2. Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F., Bejšovec D., Petrovický P.: Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Cesk Slov Neurol N, 72/105(6): 534-541, 2009.
 3. Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Derner M.: Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 323-330,  2009.
 4. Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Nováková M., Derner M., Vachata P., Bartoš R.: Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N, 73/106(3): 267-273, 2010.
 5. Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Radovnický T., Posltová M., Cihlář F.,  Derner M., Sameš M.: Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N, 74/107(3): 292-298, 2011.
 6. Bartoš R., Malucelli A., Provazníková E., Radovnický T., Zolal A., Hejčl A., Sameš M.: Zadní interhemisférický prekuneální/?transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Cesk Slov Neurol N; 75/108(3): 354-358, 2012.
 7. Hejčl A., Radovnický T., Sameš M.: Naše zkušenosti s laterálním supraorbitálním přístupem při operacích mozkových aneuryzmat. Cesk Slov Neurol N, 75/108(2): 203-207. 2012.
 8. Radovnický T., Nováková M., Derner M., Vachata P., Sameš M. Současné možnosti využití magnetické rezonance v diagnostice normotenzního hydrocefalu. Cesk Slov Neurol N, 76/109(5): 584-591, 2013.
 9. Radovnický T., Vachata P., Sameš M. Telemetrický monitoring intrakraniálního tlaku v diagnostice hydrocefalu a nitrolební hypertenze – naše první zkušenosti. Cesk Slov Neurol N, 76/109(6): 723-727, 2013.
 10. Sameš M., Vachata P., Zolal A., Radovnický T., Ceé J., Cihlář F. Chirurgie baze lební. Minimonografie.  Cesk Slov Neurol N 76/109(4): 402-424, 2013.
 11. Bartoš R., Radovnický T., Orlický M., Bejšovec D., Prokšová J., Sameš M.: Kombinovaný paramediánní supracerebellární-transtentoriální a miniinvazivní subokcipitální přístup při resekci gliomu celé délky mediobazální temporální oblasti. Cesk Slov Neurol N, 77/110(3): 353-358, 2014.
 12. Bartoš R., Malucelli A., Radovnický T., Hečl A., Ceé J., Sameš M.: Volumetrické hodnocení resekability gliomů inzuly. Cesk Slov Neurol N, 77/110(5): 568-575, 2014.
 13. Radovnicky T., Adamek D., Derner M., Sames M.: Fractional anisotropy in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Acta Neurochir (Wien). 2016 Aug;158(8):1495-500.
 14. Radovnicky T. Comment of the "Letter Regarding the Article 'Fractional anisotropy in patients with disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus'". Acta Neurochir (Wien). 2016 Nov;158(11):2217.
 15. Radovnický T., Sameš M.: Patofyziologie, klasifikace a funkční testy u normotenzního hydrocefalu. Neurol. pro Praxi, 2016; 17(4): 218-223.
 16. Radovnicky T., Vachata P., Bartos R., Sames M.: The Masaryk Hospital Extra – Intracranial Bypass Study. Neurosurg Rev. 2017 Jan;40(1): 53-57.

Přednášky a postery

 1. Radovnický T., Sameš M.: Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte – kazuistika. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 97 poster, 2008.
 2. Radovnický T., Sameš M.: Normal pressure hydrocefalus – workshop. EFNS Academy for Young Neurologists, Staré Splavy – vedoucí workshopu, 2011.
 3. Radovnický T., Tichý M., Bartoš R., Sameš M.: Oral extrusion of ventriculoperitoneal shunt not caused by perforation of gastrointestinal tract during surgery: a case report. Hydrocephalus 2011, Copenhagen, Dánsko. Poster. 2011.
 4. Radovnický T., Sameš M.: Clinical outcome of patiens with normal pressure hydrocephalus indicated for shunt surgery due to CSF resitence outflow measurement: a single institution study.  Hydrocephalus 2011, Copenhagen, Dánsko. Poster. 2011.
 5. Radovnický T., Pajerek J., Sameš M.: Telemetrický monitoring intrakraniálního tlaku – nová možnost diagnostiky hydrocefalu v dětském věku. Cvikovský pediatrický den, 23.3.2012. Cvikov.
 6. Radovnický T., Sameš M.: NPH – funkční testy. Postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové. 28.-30.3.2012.
 7. Tichý M., Radovnický T., Laštůvka J., Stehlík J.: The emergency gastroscopy due to oral extrusion of ventriculoperitoneal shunt not caused by perforation of gastrointestinal tract during surgery: a case report. XXXI World Congress of Internal Medicine,Santiago de Chile, Chile. Poster. 2012.
 8. Radovnický T., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus. Krajský neurologický seminář, Most, 2012.
 9. Radovnický T., Sameš. M. Likvorové drenážní systémy v akutní medicíně. Konference Emergency 2013. 13.3.2013. Ústí nad Labem.
 10. Radovnický T., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus, diagnostika a léčba. Sympózium neurologov a neurochirurgov, Zemplínská Šírava, Slovensko. 13.-15.6.2013.
 11. Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: Telemetric monitoring of the intracranial pressure – first experience. Hydrocephalus 2013, Athens, Řecko. Poster. 2013.
 12. Radovnický T., Hejčl A., Sameš M.: Vliv načasování kranioplastiky na perzistenci komunikujícího hydrocefalu u pacientů po dekompresivní kraniektomii. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14. – 16.10. 2013, Brno.
 13. 13)Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: Telemetrický monitoring intrakraniálního tlaku – naše   první zkušenosti. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, 14. – 16.10. 2013,   Brno.
 14. Radovnický T. Nováková M., Derner M., Vachata P., Sameš M.: Využití magnetické rezonance v diagnostice normotenzního hydrocefalu. 6. Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice  28.-29.11.2013.
 15. Radovnický T., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus. Doporučené postupy v praxi 2014. 13.3.2014. Ústí nad Labem.
 16. Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: VP shunt u dítěte – pokud možno, nesahat! 20. Cvikovský pediatrický den. 11.4.2014. Cvikov
 17. Radovnický T., Hejčl A., Humhej I., Sameš M.: Problematika kranioplastiky. XXI. postgraduální kurz v neurochirurgii – neurotraumatologie. 23.-25.4.2014. Hradec Králové.
 18. Radovnický T., Hejčl A., Sameš M. Influence of cranioplasty timing on hydrocephalus after decompressive craniectomy. Hydrocephalus 2014. Poster. Bristol, Velká Británie.
 19. Radovnický T., Hejčl A., Humhej I., Sameš M.: Kraniocerebrální poranění u dětí. 21. pediatrický den. 21.2.2015. Ústí nad Labem.
 20. Radovnický T., Hejčl A., Humhej I., Sameš M.: Kraniocerebrální poranění u dětí – kazuistiky a rady pro pediatra v první linii. 21. Cvikovský pediatrický den 24.4. 2015. Cvikov.
 21. Radovnicky T., Adamek D., Derner M., Sames M.: Diffusion tensor imaging in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Hydrocephalus 2015. Poster presentation. Banff, Kanada. 18.-21.9.2015. abs book p. 62.
 22. Radovnicky T., Adamek D., Derner M., Sames M.: Disproportionately enlarged subarachnoid spaces in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. Hydrocephalus 2015. Poster presentation. Banff, Kanada. 18.-21.9.2015. abs book p. 119.
 23. Radovnický T., Adámek D., Derner M., Sameš M. Frakční anizotropie u pacientů s disproporcionálně rozšířenými subarachnoideálními prostory. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2.-4.11.2016. Plzeň.
 24. Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Gabera A., Pajerek J., Sameš M. Vzácné tumory v dětské neuroonkologii. 22. Cvikovský pediatrický den. 11.11.2016. Cvikov.

 

Další odborné aktivity

 • 12/2010 - autor lekce Hydrocefalus v rámci Elektronické univerzity (EUNI)
 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR 2013-2015 – Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem.

Ceny

Cena generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s. za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35 let za rok 2013.

Individuální členství v odborných společnostech

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

International Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders (ISHCSF)

 

V Ústí nad Labem 24.1.2017

Životopis

nahoru