MUDr. Karel Pištěk

5. 12. 2018

Neatestovaný sekundární lékář neurochirurgické kliniky.

Zaměstnán na neurochirurgické klinice MNÚL od roku 2018.

MUDr. Karel Pištěk

Vzdělání

2012 – 2018               2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

                                   všeobecné lékařství

 

2008 – 2012               Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4
                                   všeobecné gymnázium

 

Pracovní zkušenosti

 

2018 – dosud             Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
                                   lékař

 

Odborné stáže

 

10.7. – 21.7. 2017      Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

                                   chirurgická stáž

 

12.6. - 23.6. 2017       Neurologická klinika FN Motol a 2. LF UK

                                   stáž na vybraném oddělení v rámci studia

 

2015 – 2017               Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK

                                   porodnický kroužek

 

2014 – 2017               Neurochirurgická klinika FNKV a 3. LF UK
                                   dobrovolné stáže během studia

 

Kurzy

 

říjen 2013                   Rekvalifikační kurz – Základní norma zdravotnických znalostí          

                                   Robert Svoboda, školení a semináře, první pomoc

 

listopad 2011              Rekvalifikační kurz – Instruktor fitness, trenér II. třídy

                                   Trenérská škola Active Wellness

 

2010, 2011                 Jazykové kurzy anglického jazyka

                                   Embassy CES – Brighton, Velká Británie

                                   Language Teaching Centre Brighton – Brighton, Velká Británie

 

 

Ostatní znalosti a dovednosti

 

jazyky                         anglický jazyk – aktivní znalost

                                   španělský jazyk – pasivní znalost

                                   francouzský jazyk – základní

nahoru