MUDr. Jan Lodin

15. 3. 2024

MUDr. Jan Lodin

MUDr. Jan Lodin

Osobní údaje:

 

Místo narození:        Fredericton, Nový Brunswick, Kanada

Vzdělání:

2020-současnost- postgraduální studium Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Analýza změn posturálních, kinetických a 3D kinematických parametrů po operacích páteře

 

2011-2017- 2. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, všeobecné lékařství                                                     

 

2005-2010- The English Interantional School Prague (EISP)

                                                                                  

Zaměstnání:

01.09.2017-současnost: Zaměstnanec Krajské Zdravotní v pozici lékař (neurochirurg- resident) na Neurochirurgické Klinice  

           MNUL

01.09.2017-současnost: Zaměstnanec Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, (vyčující- lékař) na Fakultě zdravotnických studií

2016-01.09.2017: Zaměstnanec Krajské Zdravotní a.s. Ústeckého kraje v pozici referenta za účelem zpracování lékařských dat   

2012-01.09.2017: Lektor a překladatel v jazykové škole „Stemberg's English Lessons“- výuka angličtiny dětí I dospělých všech

 úrovní, překlady odborných i neodborných textů.

 

Seznam publikací:

 

Hlavní autor:

Lodin J, Terč J, Cihlář F, Sameš M, Cihlář J, Vachata P: Dynamics of atlantoaxial rotation related to age and sex: a cross-sectional study of 308 subjects, Spine Journal, 2023 Sep;23(9):1276-1286. doi: 10.1016/j.spinee.2023.05.008. (IF 4,5)

 

Lodin J, Brušáková Š, Kachlík D, Sameš M, Humhej I: Výsledky chirurgické terapie meralgia paresthetica 15 pacientů, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2022, 85(1), pp.38-43. (IF 0,411)

 

Lodin J, Jelínek M, Sameš M, Vachata P: Quantitative gait analysis of patients with symptomatic severe spinal stenosis utilizing the gait profile score: A prospective clinical study, Sensors (Basel), 2022 Feb 19;22(4):1633.doi: 10.3390/s22041633. (IF 3,567)

 

Lodin J., Brušáková Š., Kachlík D., Sameš M., Humhej I.: Acute piriformis syndrome mimicking cauda equina syndrome: illustrative case, Journal of Neurosurgery Case Lessons, 2021 2(17), CASE 21252 (IF: -)

 

Lodin J., Jelinek M., Prochazka J., Sames M., Vachata P.: Quantitative gait analysis of patients with severe sacroiliac joint dysfunction: a prospective clinical study, Journal of Neurosurgical Sciences, 2021, Online ahead of print. (IF 2,279)

 

Lodin J., Hejčl A., Bolcha M., Sames M., Vachata P.: Utility of Hounsfield units in predicting fusion rates of patients undergoing anterior odontoid screw fixation following Anderson d’Alonzo type II and shallow type III fractures, Journal of Neurosurgical Sciences, 2021, Online ahead of print. (IF 2,279)

 

Lodin J., Humhej I., Táborská J., Sames M.: Gas gangrene following posterior tibial tendon transfer of a 34 year old patient: a case report, Acta Chirurgiae Plasticae, 2021, Online ahead of print. (IF 0,290)

 

Lodin J., Hejčl A., Radovnický T., Sames M.: Conservative management of a ruptured Galassi III middle fossa arachnoid cyst. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, 82(6), pp.695-696. (IF 0,411)

 

Lodin J., Procházka J., Jelínek M., Waldauf P., Sameš M., Vachata P.: A systematic review of the clinical efficacy of sacroiliac joint stabilization in the treatment of lower back pain. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, 82(6), pp.655-663. (IF 0,411)

 

Spoluautor:

Vachata P., Lodin J., Bolcha M., Brušáková Š., Sameš M.: Acute progressive pediatric post-traumatic kyphotic deformity, Children (Basel), 2023, May 25;10(6):932. doi: 10.3390/children10060932. (IF 2,4)

 

Spoluautor a spoluřešitel KDP-AZV-38 – poranění míchy diagnostika a terapie; Diagnostika míšního traumatu pomocí Magnetické rezonance 2022

 

Kelbich P, Hejčl A, Krejsek J, Radovnický T, Matuchová I, Lodin J, Špička J, Sameš M, Procházka J, Hanuljaková E, Vachata P.: Development of the Cerebrospinal Fluid in Early Stage after Hemorrhage in the Central Nervous Systém, Life (Basel), 2021, Apr 1;11(4):300. (IF 3,78)

 

Bartoš R, Hejčl A, Lodin J, Sameš M, Marek T.: Rescue version of a carotid micro-endarterectomy: an ACE-ICA anastomosis with proximal ICA and distal ACE hemoclip obliteration, International Journal of Neuroscience, 2021, September 28;1-5.

(IF 2,107)

 

Hejčl A., Lodin J., Cihlář F., Sameš M.: Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage in a Patient with a Co-Existent Posterior Communicating Artery Aneurysm and Cervical Spine Aneurysm Associated with Ventral Arterio-Venous Fistula, Brain Sciences, 2020, 10(2). (IF 2,93)

 
Bartoš R., Lodin J., Hejčl A., Sameš M., Cihlář F.: The iatrogenic development of an anterior cerebral artery pseudoaneurysm during lamina terminalis fenestration-genesis, diagnosis and therapy: lessons learned, Brain Sciences, 2020, 10(6), pp.1-6. (IF 2,93)
 
Bartoš R., Lodin J., Marek T., Sameš M., Němcová V., Liščák R.: Combined treatment of a medulla oblongata hemangioblastoma via permanent cysto-cisternal drainage and (postponed) gamma knife radiosurgery: a case report and review of the literature, Brain Sciences, 2020, Online ahead of print. (IF 2,93)
 
Vachata P., Lodin J., Hejčl A., Cihlář F., Sames M.: Delayed ischemic neurological deficit after uneventful elective clipping of unruptured intracranial aneurysms, Brain Sciences, 2020, 10(8), pp.1-13. (IF 2,93)

 

Kelbich P., Radovnický T., Selke-Krulichová I., Lodin J., Matuchová I., Sames M., Procházka J., Krejsek J., Hanuljaková E., Hejčl A.: Can aspartate aminotransferase in the cerebrospinal fluid be a reliable predictive parameter?, Brain Sciences, 2020, 10(10), pp.1-7.

(IF 2,93)

 

Vachata P., Bolcha M., Lodin J., Sameš M.: Atlantookcipitální disociace, Rozhledy v chirurgii, 2020, 99(1), pp.22-28. (IF 0,33)

 

Vachata P., Brušákova S., Lodin J., Sameš M.: Masseteric nerve supercharge bypass in primary reconstruction of facial nerve. Acta neurochirurgica, 2019, 161(6), pp.1089-1094. (IF 1,834)

 

Humhej I., Ibrahim I., Lodin J., Sameš M., Čižmář I.: Imaging possibilities of the peripheral nerve tumor using magnetic resonance imaging- Case report, Acta chirurgiae plasticae, 2018, 60(1), pp.9-13. (IF 0,03)

 

Bartoš R., Bejšovec D., Malucelli A., Prokšová J., Lodin J., Čapek Š., Sameš M.: "Awake" resekce gliomu v poloze pacienta v polosedě-kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, 80(2), pp.220-223. (IF 0,209)

 

Sejkorová A., Cihlář F., Hejčl A., Lodin J., Vachata P., Sameš M.: Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurgical Review, 2016, 39(1), pp.159-168.  (IF 2,176)

 

Stáže:

 

 • Centrum spinálních nemocí Budapešť 2023- stáž zaměřená na deformity a komplexní páteřní stabilizace (1 týden)
 • Neurochirurgická klinika Tiantanské nemocnice v Pekingu, Čína 2019 (1 měsíc)
 • Neurochirurgická klinika Innsbruk, Rakousko, prof. Claudius Thomé 2019, moderní techniky spondylochirurgické operativy (2 týdny)

Kurzy:

 • CSRS Hands-On Cadaver Course Compex Approaches to the Cervical Spine, Barcelona, Spain 23-24.03.23
 • AO Spine Principles Level Specimen Course- From Freehand to Navigation, Bern, Switzerland, 02.-03.05.2022
 • Complex Anterior Approaches and Complication Management, Hamburg, Germany, 12.-14.05.2022
 • Kurz transkraniální dopplerometrie, Ostrava, 20.-21.10.2021
 • 11. Mikrovaskulární kurz České Budějovice 10.-13.10.2021
 • Kadaverózní kurz horní končetiny, Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, 2019
 • Joline cadaver kyphoplasty workshop, Vídeň, 2019
 • AO Basic Spine Course, Bratislava, 2019
 • XI. Spinal Cadaver Workshop Nemocnice Sv. Anny v Brně, 2017
 • Kurz laparoskopického šití pod záštitou Urologické kliniky 2. LF a FN Motol, 2016
 • Kurz chirurgického šití pro pokročilé pod záštitou Chirurgické kliniky 2. LF a FN Motol, 2016

 

Granty:

 

 • Řešitel grantu `Hodnocení pohybu kraniocervikálního přechodu II.`- pokračující grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2023-2026, IGA-KZ-2023-1-3
 • Řešitel grantu `Hodnocení dlouhodobé stability páteře po resekci synoviálních cyst`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2022-2025, IGA-KZ IG9-217111042
 • Řešitel grantu `Kvantitativní 3D pohybová analýza pacientů s degenerativním onemocněním páteře`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2022-2025, IGA-KZ IG9- 217111041
 • Řešitel grantu `Hodnocení pohybu kraniocervikálního přechodu`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2020-2023, IGA-KZ-2020-1-3- ÚSPĚŠNĚ UKONČENO
 •  

 • Spoluřešitel Klinických Doporučených Postupů, Agentury pro Zdravotnický Výzkum České Republiky- Poranění míchy, KDP-AZV-38 – vývoj doporučení týkajících se indikace magnetické resonance u akutního míšního traumatu
 • Spoluřešitel grantu `3D tisk ve spondylochirurgii`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2020-2023, IGA-KZ-2020-1-6
 • Spoluřešitel grantu `Korelace biochemických, radiologických a histopatologických parametrů u akutní cévní mozkové příhody`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL 2020-2023, IGA-KZ-2020-1-7
 • Spoluřešitel grantu `Objektivní kinetická a 3D kinematická analýza změn pohybových vzorců chůze po sponydylochirurgických výkonech`- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL, 2018-2019, IGA-KZ-2019-1-7- ÚSPĚŠNĚ UKONČENO
 • Global Neurotrauma Outcomes Study, člen týmu, 2019

 

Ocenění:

 • Výherce ceny Rudofa Petra za nejlepší publikovanou odbornou práci 2022, cena České a Slovenské Neurochirurgické Společnosti 2023
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské Zdravotní a.s. pro lékaře do 35 let (2. Místo), 2023
 • Nominace na cenu Mario Boniho 37th Cervical Spine Research Society meeting, Barcelona, 15.-17.06.2022
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské Zdravotní a.s. pro lékaře do 35 let (3. Místo), 2021
 • Cena za reprezentaci Krajské Zdravotní a.s., 2021
 • Nominace na cenu Mario Boniho 36th Cervical Spine Research Society meeting, Paříž, 29.09.-01.10.2021
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské Zdravotní a.s. pro lékaře do 35 let (2. Místo), 2019
 • Výherce grantu firmy Johnson and Johnson, sponzorující 2-týdenní stáž na spondylochirurgickém pracovišti, 2019
 • Výherce grantu `One-month neurosurgical training course in China` sponzorující odbornou stáž v Tiantanské nemocnici v Pekingu, 2019
 • Obsazené 4. místo v celostátní soutěží 'Medik Roku', organizované jihočeskými nemocnicemi, 2016

Přednášky:

 • Využití bioskla v neurochirurgii, Krajský Traumatologický Seminář 2023, Ústí nad Labem
 • Přednáška ‚Dynamika atlantoaxiální rotace vztaženo k věku, pohlaví a kouření- populační studie 308 pacientů’ 21. Kongres České Spondylochirurgické Společnosti 17.-23.09.2023, Brno
 • Přednáška ‘Dynamics of C1/2 rotation related to age, sex and smoking- a population study of 308 patients’, 37th Cervical Spine Research Society meeting, Barcelona, 15.-17.06.2022
 • Přednáška ‘Kvantitativní 3D analýza pacientů se stenózou páteřního kanálu’, 20. Kongres České Spondylochirurgické Společnosti 18.-20.09.2022, Praha
 • Přednáška ‘Utility of Hounsfield units in predicting fusion rates of patients undergoing anterior odontoid screw fixation(AOSF), following Anderson d’Alonzo typ II and shallow type III fractures, 36th Cervical Spine Research Society meeting, Paříž, 29.09.-01.10.2021
 • Přednáška ‘Využití Hounsfieldových jednotek v predikci fúze u pacientů s frakturami dens axis typ II a shallow typ III’, 19. Kongres České Spondylochirurgické Společnosti 15.-17.09.2021, Špindlerův Mlýn
 • Přednáška ‘Rozdíly 3D kinematických parametrů mezi pacienty s dysfunkcí sakroiliakálního skloubení a zdravými kontrolami’, 19. Kongres České Spondylochirurgické Společnosti 15.-17.09.2021, Špindlerův Mlýn
 • Přednáška `Využití kyfoplastiky u vertebrogenní bolesti`, Jan Lodin, Petr Vachata, Severočeské algeziologické dny22.03.2019, Ústí nad Labem, Česká Republika
 • Přednáška `Rozdělení a indikace terapie spontánního intracerebrálního krvácení`, Jan Lodin, Robert Bartoš, Aleš Hejčl, Petr Vachata, Martin Sameš, X. ročník konference Emergency - 03.04.2019, Ústí nad Labem, Česká Republika
 • Přednáška Chirurgické výsledky mikrovaskulární dekomprese n.V NCH kliniky MNUL Krajský neurologicko-neurochirurgickém semináři v Mostě 2018

Výuka:

 

 • Výuka předmětu anatomie pro 1. Ročníky oborů Fyzioterapie a Ergoterapie, UJEP, 2019-2023
 • Výuka volitelného předmětu ‘Anatomie a chirurgie periferních nervů’ 2. LF UK 2022/2023
 • Výuka volitelného předmětu ‘Anatomie a chirurgie periferních nervů’ 2. LF UK 2020/2021
 • Demonstrátor a lektor anatomie na zimních a letních anatomických pitevních cvičeních 2. LF UK 2013-2015

 

Vedené databáze:

 • Databáze roboticky asistovaných instrumentačních operací páteře
 • Databáze pacientů po mikrovaskulární dekompresi nervus trigeminus
 • Databáze pacientů s morbus Bechtěrev po instrumentované operaci krční páteře
 • Databáze pacientů vyšetřovaných v laboratoři pohybu
 • Databáze pacientů po zadní cross dekompresi krční páteře
 • Databáze pacientů po přední osteosyntéze dens axis odontoidálním šroubem
 • Databáze pacientů po operaci synoviálních cyst bederní páteře
nahoru