MUDr. Jan Lodin

3. 12. 2019

MUDr. Jan Lodin

MUDr. Jan Lodin

Osobní údaje:

 

Místo narození:        Fredericton, Nový Brunswick, Kanada

Vzdělání:

 

2011-2017- 2. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, všeobecné lékařství                                                     

 

2005-2010- The English Interantional School Prague (EISP)                                                                                         

Zaměstnání:

 

01.09.2017-současnost: Zaměstnanec Krajské Zdravotní v pozici lékař (neurochirurg- resident) na Neurochirurgické Klinice  

           MNUL

2016-01.09.2017: Zaměstnanec Krajské Zdravotní a.s. Ústeckého kraje v pozici referenta za účelem zpracování lékařských dat   

2012-01.09.2017: Lektor a překladatel v jazykové škole „Stemberg's English Lessons“- výuka angličtiny dětí I dospělých všech

 úrovní, překlady odborných i neodborných textů.

 

Seznam publikací:

 

Lodin J., Hejčl A., Radovnický T., Sames M.: Conservative management of a ruptured Galassi III middle fossa arachnoid cyst. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019. (IF 0,355)

 

Lodin J., Procházka J., Jelínek M., Waldauf P., Sameš M., Vachata P.: A systematic review of the clinical efficacy of sacroiliac joint stabilization in the treatment of lower back pain. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019. (IF 0,355)

 

Humhej I., Ibrahim I., Lodin J., Sameš M., Čižmář I.: Imaging possibilities of the peripheral nerve tumor using magnetic resonance imaging- Case report, Acta chirurgiae plasticae, 2019 (IF 0,03)

 

Vachata P., Brusakova S., Lodin J., Sames M.: Masseteric nerve supercharge bypass in primary reconstruction of facial nerve. Acta neurochirurgica, 2019 (IF 1,834)

 

Bartoš R., Bejšovec D., Malucelli A., Prokšová J., Lodin J., Čapek Š., Sameš M.: "Awake" resekce gliomu v poloze pacienta v polosedě-kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017. (IF 0,209)

 

Sejkorová A., Cihlář F., Hejčl A., Lodin J., Vachata P., Sameš M.: Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurgical Review, 2016.  (IF 2,176)

Stáže:

 • Neurochirurgická klinika Tiantanské nemocnice v Pekingu, Čína 2019 (1 měsíc)
 • Neurochirurgická klinika Innsbruk, Rakousko, prof. Claudius Thomé 2019, moderní techniky spondylochirurgické operativy (2 týdny)

Kurzy:

 • Kadaverózní kurz horní končetiny, Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, 2019
 • Joline cadaver kyphoplasty workshop, Vídeň, 2019
 • AO Basic Spine Course, Bratislava, 2019 
 • XI. Spinal Cadaver Workshop Nemocnice Sv. Anny v Brně, 2017
 • Kurz laparoskopického šití pod záštitou Urologické kliniky 2. LF a FN Motol, 2016
 • Kurz chirurgického šití pro pokročilé pod záštitou Chirurgické kliniky 2. LF a FN Motol, 2016

Granty, ocenění:

 • Objektivní kinetická a 3D kinematická analýza změn pohybových vzorců chůze po sponydylochirurgických výkonech- grant Neurochirurgické Kliniky MNUL, 2018-2019
 • Global Neurotrauma Outcomes Study, člen týmu, 2019
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské Zdravotní a.s. pro lékaře do 35 let (2. Místo), 2019
 • Výherce grantu firmy Johnson and Johnson, sponzorující 2-týdenní stáž na spondylochirurgickém pracovišti, 2019
 • Výherce grantu `One-month neurosurgical training course in China` sponzorující odbornou stáž v Tiantanské nemocnici v Pekingu, 2019
 • Obsazené 4. místo v celostátní soutěží 'Medik Roku', organizované jihočeskými nemocnicemi, 2016

Výuka, přednášky:

 • Severočeské algeziologické dny - přednáška `Využití kyfoplastiky u vertebrogenní bolesti`, 2019
 • X. ročník konference Emergency - přednáška `Rozdělení a indikace terapie spontánního intracerebrálního krvácení`, 2019
 • Krajský neurologicko-neurochirurgickém semináři v Mostě- přednáška Chirurgické výsledky mikrovaskulární dekomprese n.V NCH kliniky MNUL, 2018
 • Demonstrátor a lektor anatomie na zimních a letních anatomických pitevních cvičeních 2. LF UK 2013-2015
nahoru