MUDr. Hynek Zítek

12. 8. 2021

Atestovaný sekundární lékář neurochirurgické kliniky.

Zaměstnán na neurochirurgické klinice MNÚL od roku 2015.

MUDr. Hynek Zítek

Vzdělání

2022 Neurochirurgická atestace

2015 – 2017 Základní neurochirurgický kmen

2009 – 2015 2. LF UK v Praze, studium úspěšně ukončeno 17.6. 2015

2001 – 2009 Gymnasium Omská, Praha

                                      

Zaměstnání

2018 – dosud výuka anatomie na Fakultě zdravotnických studií UJEP

2017 – dosud zodpovědný lékař za monitoring infekcí spojených se zdravotní péčí jako indikátoru kvality na klinice

2015 – dosud lékař, Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

2011 - 2015 lektor anatomie, včetně výuky zahraničních studentů v anglickém jazyce, Anatomický ústav 2. LF UK

                                                  

Stáže, kongresy, speciální kurzy

Březen 2020                 Dvoutýdenní stáž na Univ. Klinik für Plastische, Reconstruktive und Ästhetische Chirurgie, AKH Wien

Únor 2020                      EANS Training Course – Tumour, Sarajevo

Říjen 2019                     účást a 2 přednášky na XV. Kongresu České společnosti ruky, Ústí nad Labem

Říjen 2019                     lektor na neurochirugickém bloku Kadaverózního kurzu horní končetiny, Praha

Září 2019                       absolvování kurzu EANS Cranial Step II HandsOn Course, Ženeva, Švýcarsko

Květen 2019                  absolvování kurzu 10th Neurosurgical Vascular Workshop, České Budějovice

Květen 2019                  účast na Narakas Meeting, Leiden, Nizozemsko

Duben 2019                   účast na sympoziu Peripheral Nerve Reconstruction: News and Fake News, Paříž, Francie

Říjen 2018                      účást na Pre-congress hands-on dissection course: The vertebral artery, Liege, Belgie

Červen 2018                   účast a přednáška na Kurzu chirurgie periferních nervů, Ústí nad Labem

Květen 2018                   účást a přednáška na III. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, Ústí nad Labem

Duben 2018                    účast na Kurzu chirurgie ruky – Základy chirurgie ruky, Hradec Králové

Prosinec 2017                 účast na EANS Cranial Step I HandsOn Course, Brno

Listopad 2017                 účast a přednáška na XIV. Kongresu České společnosti chirurgie ruky, Nové Město na Moravě

Listopad 2017                 účast na The 2nd Theoretical and Practical International Congress in Peripheral Nerve & Brachial Plexus Surgery, Bělehrad, Srbsko

Červen 2017                   účast a přednáška na II. Konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace, Ústí nad Labem

Listopad 2016                 účast na kurzu chirurgie ruky – Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky, Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP, Olomouc

Únor 2016                       účast na Raumedic Workshop on Multimodal Neuromonitoring, Regensburg University Medical Center

Prosinec 2015                 účast na Spinal Cadaver Workshop, Neurochirurgická klinika FN Brno, LF MU

Září 2014                        Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Chirurgické oddělení, chirurgická stáž; 14 dní

Srpen 2013                    Hospital Estadual Mário Covas, Sao Paulo, Brazílie, IFMSA chirurgická stáž; 1 měsíc, obecná chirurgie       

Srpen 2012                    Hacettepe University Hospital, Ankara, Turecko, IFMSA stáž; 1 měsíc, interní lékařství

Srpen 2011                    Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Chirurgická klinika, ošetřovatelská stáž; 14 dní

Publikační činnost

 1. Zítek H, Sumerauer D, Zámečník J, Vachata P, Sameš M (2017) Two Cases of CNS Atypical Theratoid Rhabdoid Tumor and Review of Literature. Čes Slov Neurol Neurochir 80/113(5):605–607
 2. Zítek H, Hejčl A, Cihlář F, Sejkorová A, Sameš M (2019) Anterior choroidal artery aneurysm. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(3): 350–351
 3. Zítek H, Humhej I, Kachlík D, Sameš M Výsledky endoskopicky asistované dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte – článek v recenzním řízení v ČSNN

Přednášky a postery

 1. Zítek H., Humhej I.: Prevence pooperačních ranných infekcí. II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace, 8.-9.6. 2017, Ústí nad Labem
 2. Zítek H., Humhej I.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n. ulnaris a její výsledky – soubor 213 pacientů. XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky, 9.-11.11. 2017, Nové Město na Moravě
 3. Zítek H., Humhej I.: Endoskopicky asistovaná dekomprese loketního nervu v sulcus nervi ulnaris. III. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace 17.-18.5. 2018, Ústí nad Labem
 4. Zítek H.: Klinické vyšetření inervace horní končetiny. Kurz chirurgie periferních nervů, 14.-15.6. 2018, Ústí nad Labem
 5. Zítek H, Humhej I.: Chirurgická technika dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte. Kadaverózní kurz chirurgie ruky, 30.-31.10. 2019, Praha
 6. Zítek H., Humhej I.: Endoskopicky asistovaná technika versus otevřené techniky dekomprese n. ulnaris v oblasti lokte. XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky 31.10.-2.11. 2019, Ústí nad Labem
 7. Zítek H.: M. palmaris profundus – anatomická variace při syndromu karpálního tunelu. XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky 31.10.-2.11. 2019, Ústí nad Labem

Granty

 1. Neinvazivní stanovení průtoku krve mozkovými cévami u pacientů se symptomatickou hemodynamickou insuficiencí ve vertebrobasilárním povodí, IGA-KZ-2018-2-9, 217111018, řešitel
 2. Neinvazivní stanovení průtoku krve mozkovými cévami a aneurysmatem u pacientů s neprasklým intrakraniálním aneurysmatem,
 3. Měření mozkové perfúze pomocí
 4. Určení hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat, NV19-04-00270, spoluřešitel
nahoru