Doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky.

Sekundární lékař Neurochirurgické kliniky UJEP, Masarykova nemocnice a výzkumný pracovník - postdoktorand Ústavu experimentální medicíny AVČR.

Doc. MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.

Vzdělání

 • Gymnázium Otrokovice, Česká republika, 1992 – 1997.
 • Thomas Worthington High School, Worthington OH, USA, 1994-1995.
 • 1. lékařská fakulta UK, Praha, Česká republika, 1997 – 2003.
 • Povinný základ z neurochirurgie, Praha, 2006.
 • Úspěšný absolvent testu Evropské neurochirurgické společnosti 2009.
 • Ukončené postgraduální studium v oboru neurověd na 1. lékařské fakultě UK v březnu 2010. Téma „Experimentální přemostění míšního poranění pomocí hydrogelů“, školitelka prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
 • Atestace z neurochirurgie, Praha, 2010.

Zaměstnání

 • Sekundární lékař, Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Sociální péče 12A, Ústí nad Labem, 2003 - dosud
 • Výzkumný pracovník – postdoktorand, Ústav experimentální medicíny AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, 2003 – 2010 PhD student, 2010 – nyní postdoktorandský vědecký pracovník
 • Senior Researcher, FNUSA-ICRC, Brno, leden 2013-2016.
 • Asistent neurochirurgické kliniky, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha. září 2012-2016
 • Přednášející neurofyzologie na ÚJEP Ústí nad Labem, obor fyzioterapie (2017-dosud).

Pedagogická činnost

 • Přednášející neurochirurgii na 1. LF UK a ÚVN, Praha (2012-dosud)
 • Klinická výuka pregraduální studentů 6. ročníku LF UK, Plzeň (2008-).
 • Školitel v neurovědách na 1.LF UK Praha (2013-dosud), 2 studentky.
 • Přednášející neurofyzologie na ÚJEP Ústí nad Labem, obor fyzioterapie (2017-dosud).
 • Konzultant diplomové práce 1 studenta na AVČR (Mgr. Růžička).
 • Vedoucí SOČ 2 studentů gymnázia 2013.
 • Konzultant bakalářské práce -  1 studentka 2016/2017.

Kurzy

 • Kurz neurověd 2006-2007
 • Kurz základů vědecké práce 2007
 • Základy transkraniální dopplerovské sonografie, Praha 2005.
 • EANS course (Bratislava 2006, Antalaya 2007, Trondheim 2008, Opatija 2009)
 • Traumatic brain injury course, Tampere, Finsko, září 2006.
 • Kurz mikrodialýzy, Frankfurt a. M., Německo, prosinec 2006.
 • AO Spine basic kurz. Varšava, září 2011.
 • 7th Microvascular workshop, České Budějovice, prosinec 2012.
 • Miniinvazivní stabilizace: „Total MAST Degen Solution“, Medtronic Academia, únor 2013.
 • Kurz práce se zvířaty zakončení osvědčením
 • AO spine kurz Davos 2014
 • MIDLIF. Londýn 2016

Organizátor a spoluorganizátor kurzů

 • White matter dissection course, Praha, červen 2012
 • 1st Prague Multimodal Monitoring Workshop, Praha 13. 6. 2013
 • 8th Microvascular Workshop, České Budějovice, prosinec 2014 – lektor.
 • Mikrdialyzační symposium 2016, Praha, 14.9.2016          

Stáže

 • IFMSA: Oddělení neurofyziologie Tampere, Finsko, 2000 (2 týdny)
 • IFMSA: Neurochirurgické oddělení Taichung, Taiwan, 2002 (2 týdny)
 • Neurochirurgická klinika Heidelberg, Německo, prof. Andreas Unterberg, multimodální monitorace pacientů po SAK na JIP, listopad/prosinec 2006, 2 týdny.
 • Neurochirurgická klinika Zurich, Švýcarsko, prof. Helmut Bertalanffy, květen 2010, 2 týdny.
 • Neurochirurgie  a neuroradiology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA. květen 2012, červenec 2013, srpen 2014 (vždy á 1-2 týdny)

Mezinárodní spolupráce

 • Mayo Clinic. Division of Engineering. Dan Dragoir-Daescu, PhD. Společný výzkum CFD u mozkových aneuryzmat. Výměna studentů. Společný grant a publikace. Od 2013 dosud.
 • Mayo Clinic. Neurosurgery Dept. prof. Giuseppe Lanzino. Výměna studentů, společné publikace.

Působení v grantových agenturách

 • TAČR, panel Epsilon (2014-2015)

Granty, ocenění

granty

 • Hemodynamika mozkových aneuryzmat. Kontakt II. MŠMT. 2014-2016. Řešitel.
 • Vnitřní prostředí mozku neurotraumatologických pacientů (spoluřešitel) IGA MZČR   NR/8851-4/2006 (2006-2009, hodnocení A)
 • Regenerace axonů v transverzální míšní lézi po přemostění hydrogelem osázený mezenchymálními kmenovými buňkami. Postdoktorandský grant GAČR. Řešitel. P304/11/P633 2011-2013.
 • Rekonstrukce míšního poranění povrchově modifikovanými hydrogely s orientovanou porozitou osázenými mezenchymálními kmenovými buňkami. Standardní grant GAČR. Řešitel. 2014-2016.
 • Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením. (spoluřešitel) IGA MZČR NT13883 / 4-2012.
 • Neuroregion MŠMT 2013. Člen týmu.
 • BTTN MŠMT. 2014 Člen týmu.

ceny

 • Laureát Ceny Rudolfa Petra za rok 2008, cena České neurochirurgické společnosti
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské zdravotní, a.s. pro lékaře do 35 let za rok 2008 (1. a 2. místo).
 • Cena za nejlepší vědeckou Krajské zdravotní, a.s. pro lékaře do 35 let za rok 2009 (1. a 3. místo).
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské zdravotní, a.s. pro lékaře do 35 let za rok 2010 (1. a 2. místo).
 • Cena společnosti pro neurovědy za vynikající vědeckou práci mladých neurovědců publikovanou v roce 2010.
 • Cena Masarykovy nemocnice za vědeckou práci za rok 2011.
 • Cena za nejlepší vědeckou práci Krajské zdravotní, a.s. pro lékaře do 35 let za rok 2011 (2. místo).
 • Cena Masarykovy nemocnice za publikaci s nejvyšším impakt faktorem za rok 2013.

Publikace, články, kapitoly v knihách

Časopisy s impakt faktorem

 1. Přádný M, Michálek J, Lesný P, Hejčl A, Vacík J, Šlouf M, Syková E: Macroporous hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate. Part 5. Hydrolytically degradable materials. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2006; 17:1357-64.  (IF 2006 1,562).
 2. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Cihlář F, Hejčl A, Sameš M: Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pomocí funkční magnetické rezonance. Cesk Slov Neurol N 2006; 69/102(3): 189-194. (IF 2006 0,045)
 3. Syková E, Jendelová P, Urdziková L, Lesný P, Hejčl A: Bone Marrow Stem Cells and Polymer Hydrogel-Two Strategie for Spinal Cord Injury Repair. Cell Mol Neurobiol. 2006; 26:1111-27.  (IF 2006 2,219).
 4. Šedý J, Urdzíková L, Likavčanová K, Hejčl A, Jendelová P, Syková E: A new model of severe neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rat. Neuroscience Letters. 2007; 423:167-171. (IF 2007 2,085).
 5. Šedý J, Urdzíková L, Likavčanová K, Hejčl A, Burian M, Jendelová P, Zicha J, Kuneš J, Syková E: Low concentration of isoflurane promotes the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats. J Neurotrauma. 2007; 24:1487-501. (IF 2007 3,64)
 6. Hejčl A, Urdzíková L, Lesný P, Přádný M, Michálek J, Burian M, Hájek M, Zámečník J, Jendelová P, Syková E: Acute and delayed implantation of positively charged HEMA scaffold in spinal cord injury in the rat. Journal of Neurosurgery (Spine). 2008; 8:67-73. (IF 2008 1,403)
 7. Hejčl A, Lesný P, Přádný M, Michálek J, Jendelová P, Syková E: Biocompatible hydrogels in spinal cord injury repair. Physiol Res. 2008; 57 Suppl 3:S121-32. (IF 2008 1,653)
 8. Bartoš R, Ceé J, Zolal A, Hejčl A, Bolcha M, Prokšová J, Sameš M: Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difúzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“ – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(6): 718-721. (IF 2008 0,319).
 9. Šedý J, Likavčanová K, Urdzíková L, Zicha J, Kuneš J, Hejčl A, Jendelová P, Syková E: Low degree of anesthesia increases the risk of neurogenic pulmonary edema development. Med Hypotheses. 2008; 70:308-313 (IF 2008 1,416).
 10. Sedy J, Zicha J, Kunes J, Hejcl A, Sykova E. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. The role of nitric oxide in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord injured rats: the effect of preventive interventions. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2009; 297:R1111-7. (IF 2009 3,058)
 11. Hejčl A, Lesný P, Přádný M, Šedý J, Zámečník J, Jendelová P, Michálek J, Syková E. Macroporous hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate. Part 6: 3D hydrogels with positive and negative surface charges and polyelectrolyte complexes in spinal cord injury repair. J Mater Sci Mater Med. 2009; 20:1571-7. (IF 2009 1,955)
 12. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Petrovický P, Vachata P, Hejčl A, Zolal A, Sameš M. Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study. Acta Neurochir (Wien). 2009; 151:1071-80 (IF 2009 1,472).
 13. Hejčl A, Bolcha M, Procházka J, Sameš M. Multimodální monitorace u pacientů s těžkým poraněním mozku a subarachnoidálním krvácením. Cesk Slov Neurol N 2009; 72: 383-7. (IF 2009 0,246).
 14. Bartoš R, Sameš M, Zolal A, Radovnický T, Hejčl A, Vachata P, Cihlář F, Bejšovec D, Petrovický P. Resekce gliomů inzuly – volumetrické hodnocení radikality. Cesk Slov Neurol N. 2009; 72: 534-541. (IF 2009 0,246)
 15. Hejčl A, Sameš M. Mikrodialýza v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N. 2009; 72: 511-517. (IF 2009 0,246).
 16. Hejčl A, Šedý J, Kapcalová M, Arboleda Toro D, Amemori T, Lesný P, Likavčanová- Mašínová K, Burian M, Krumbholcová E, Přádný M, Michálek J, Hájek M, Jendelová P, Syková E. HPMA-RGD hydrogels seeded with mesenchymal stem cells improve functional outcome in chronic spinal cord injury. Stem Cells and Development. 2010; 19(10): 1535-1546. (IF 2010 4,791).
 17. Zolal A, Vachata P, Hejcl A, Malucelli A, Bartos R, Sames M. Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation. Childs Nerv Syst. 2010;26(7): 867-70. (IF 2010 1,314).
 18. Sameš M., Orlický M., Vachata P., Hejčl A. P Com – P1 Aneurysm Formation in Patient with Bilateral Internal Carotid Occlusion.  J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2012; 73: 59-61 (IF 2012 0,719)
 19. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M. Elevated intracranial pressure, low cerebral perfusion pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe brain injury. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2012; 73: 10-17  (IF 2012 0,719).
 20. G. Pavlíková, R. Foltán, M. Burian, E. Horká, S. Adámek, A. Hejčl, T. Hanzelka, J. Šedý: Piezosurgery prevents brain tissue damage: an experimental study on a new rat model. Int J Oral Maxillofac. Surg. 2011;40(8):840-4. (IF 2011 1.64).
 21. R. Bartoš, P. Vachata, A. Hejčl, A. Zolal, A. Malucelli, T. Radovnický, M. Posltová, F. Cihlář, M. Derner, M. Sameš. Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 292-298. (IF 2011 0,279).
 22. M. Sameš, E. Provazníková, F. Cihlář, D. Bejšovec, R. Bartoš, A. Hejčl, I. Humhej, P. Vachata. Peroperační monitoring aktivovaného koagulačního času při karotické endarterektomii
   Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 325-329. (IF 2011 0,279).       
 23. Zolal A, Sameš M, Burian M, Nováková M, Burian M, Malucelli A, Hejčl A, Bartoš R, Vachata P., Derner M. The effect of gadolinium based contrast agent on diffusion tensor imaging. Eur J Radiol. 2012;(81)8:1877-82. (IF 2011 2,512).
 24. Prochazka J, Hejcl A, Prochazkova L. Intrathecal midazolam as supplementary analgesia for chronic lumbar pain – a fourteen years’ experience. Pain Med 2011;12(9):1309-15. (IF 2010 2,537).
 25. Kubinová Š, Horák D, Hejčl A, Plichta Z, Kotek J, Syková E: Highly superporous cholesterol-modified poly(2-hydroxyethylmethacrylate) scaffolds for spinal cord injury repair. J Biomed Mater Res A 2011;99(4):618-29. (IF 2011 2,625).
 26. Bartoš R, Hejčl A, Zolal A, Malucelli A,Sameš M, Petrovický P. Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(1): 30-37.  (IF 2012 0,366).
 27. Hejčl A, Radovnický T, Sameš M. Naše zkušenosti s laterálním supraorbitálním přístupem při operacích mozkových aneuryzmat. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(2): 203-207.  (IF 2012 0,366).
 28. Bartoš R, Malucelli A, Provazníková E, Radovnický T, Zolal A, Hejčl A, Sameš M. Zadní interhemisferický prekuneální/transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Cesk Slov Neurol N. 2012; 75/108(3): 354-358 (IF 2010 0,366).
 29. Zolal A, Vachata P, Hejčl A, Bartoš R, Malucelli A, Nováková M, Derner M, Sameš M. Anatomy of the supraventricular portion of the pyramidal tract. Acta Neurochir (Wien). 2012;154(6):1097-104. (IF 2012 1,546)
 30. Zolal A, Hejčl A, Vachata P, Bartoš R, Humhej I, Malucelli A, Nováková M, Hrach K, Derner M, Sameš M. The Use of DTI Images of the Corticospinal Tract in Intrinsic Brain Tumor Surgery - A Comparison with Direct Subcortical Stimulation. Neurosurgery. 2012 Aug;71(2):331-40; discussion 340.. (IF 2012 2,785).
 31. Hejčl A, Bartoš R, Zolal A, Malucelli A, Sameš M, Petrovický P. Laboratorní preparace drah z
 1. mediálního pohledu na mozkovou hemisféru. Cesk Slov Neurol N 2012; 75(6): 707-713  (IF 2011 0,366).
 1. Kubinová Š, Horák D, Hejčl A, Plichta Z, Kotek J, Prokš V, Forostyak S., Syková E: SIKVAV-modified highly superporous PHEMA scaffolds with oriented pores for spinal cord injury repair. J Tissue Eng Regen Med. 2015;9(11):1298-309. (IF 2014/15 5,199)
 2. Ruzicka J., Romanyuk N., Hejcl A., Vetrik M., Hruby M., Cocks G., Pradny M., Cihlar J., Price J., Sykova E., Jendelova P.: Treating spinal cord injury in rats with a combination of human fetal neural stem cells and hydrogels modified with serotonin. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2013;73(1):102-1573(1). (IF 2013 2,244).
 3. Zolal A, Hejcl A, Malucelli A, Novakova M, Vachata P, Bartos R, Derner M, Sames M. Distant white-matter diffusion changes caused by tumor growth. J Neuroradiol. 2013; 40(2):71-80 (IF 2013 1,132).
 4. Hejcl A, Růžička J, Kapcalová M, Turnovcova K, Krumbholcová E, Přádný M, Michálek J, Cihlář J, Jendelova P, Sykova E. Adjusting the chemical and physical properties of hydrogels leads to improved stem cell survival and tissue ingrowth in spinal cord injury reconstruction: a comparative study of 4 methacrylate hydrogels. Stem Cells Dev. 2013, 22(20):2794-805. (IF 2013 4,202)
 5. Kelbich P., Hejčl A., Krulichová I.S., Procházka J., Hanuljaková E., Peruthová J., Koudelková M., Sameš M., Krejsek J.  Coefficient of energy balance, a new parameter for basic investigation of the cerebrospinal fluid. Clin Chem Lab Med. 2014;52(7):1009-17. (IF 2014/5 2,707).
 6. Štěpán-Buksakowska I., Accurso J.M., Diehn F., Huston J., Kaufmann T.J., Luetmer P.J.,  Wood C.P., Yang X., Blezek D.J., Carter R., Hagen C., Hořínek D., Hejčl A., Roček M., Erickson B.J. Computer-Aided Diagnosis Improves Detection of Intracranial Aneurysms in a Clinical Setting. Am J Neuroradiol. 2014;35(10):1897-902. (IF 2014/5 3.589).
 7. Bartoš R., Třebický F., Malucelli A., Hejčl A., Zárubová J., Hořínek D., Peter R., Sameš M. Volumetrické vyhodnocení efektu následné onkologické léčby při inoperabilní progresi či reziduu nízkostupňového gliomu. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 216-222 (IF 2014/5 0,165).
 8. Bartoš R., et al. Volumetrické hodnocení resekability gliomů insuly (2007-2013). Cesk Slov Neurol N.  2014; 77/110(5): 568-575. (IF 2014/5 0,165).
 9. Hejčl A., Jendelová P., Sameš M., Syková E.: Experimentální a klinické aplikace mezenchymálních kmenových buněk u míšního poranění. Cesk Slov Neurol 2014; 77/110(5): 560-567  (IF 2014/5  0,165).
 10. Orlický M., Sameš M. , Hejčl A., Vachata P.: Carotid-ophthalmic aneurysms — Our results and treatment strategy. Br J Neurosurg 2015;29(2):237-42. (IF 2014/2015 0,960).
 11. Hejčl A., Jendelová P., Sameš M., Syková E.: Experimental therapy of spinal cord injury. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(4): 377-392. (IF 2014/5 0,165).
 12. Sejkorová A., Cihlář F., Hejčl A., Lodin J., Vachata P., Sameš M. Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurg Rev 2016 Jan;39(1):159-68. (IF 2014/5 2,176).
 13. Kelbich P, Hejčl A, Procházka J, Sameš M, Krejsek J. Comment on the study 'Cerebrospinal fluid lactate: measurement of an adult reference interval' by Sally D Slack, Paul Turley, Victoria Allgar and Ian B Holbrook. Ann Clin Biochem. 2016 Jan;53(Pt 1):180-1. (IF 2014/2015 2,335).
 14. Hejčl A, Švihlová H, Radovnický T, Sejkorová A, Adámek D, Hron J, Dragomir-Daescu D, Málek J, Sameš M. Computational fluid dynamics of a fatal ruptured anterior communicating artery aneurysm – a case report. J of Neurol Surg Part A. submitted.
 15. Hejčl A., Cihlář F., Smolka V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Cihlář J., Sameš M.: Chemical angioplasty with spasmolytics for vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Acta Neurochirurgica accepted..
 16. Hejčl A., Vondráková K., Kelbich P., Sameš M., Tsenov G., Kačer P.: Model cerebrálních vazospazmů a metabolomické mapování. Chem Listy 2017; 111: 56-61. (IF 2015/2016 0.279)
 17. Sejkorová A, Dennis KD, Švihlová H, Petr O, Lanzino G, Hejčl A, Dragomir-Daescu D. Hemodynamic changes in a middle cerebral artery aneurysm at follow-up times before and after its rupture: a case report and a review of the literature. Neurosurg Rev. 2016 Nov 24. (IF 2015/2016 2.166)
 18. Sejkorová A, Petr O, Mulino M, Cihlář J, Hejčl A, Thomé C, Sameš M, Lanzino G. Management of posterior inferior cerebellar artery aneurysms: What factors play the most important role in outcome? Acta Neurochir (Wien). 2017 Jan 9

Recenzované časopisy bez impakt faktoru

1.      Cihlář F, Pavlov V, Sameš M, Derner M, Hejčl A, Bartoš R: MDCTA a MRA v diagnostice zdroje subarachnoidálního krvácení. Česká radiologie. 2006; 60: 149-156.

2.      Hejčl A, Bartoš R, Humhej I, Bolcha M, Bejšovec D, Procházka J, Sameš M: Dekompresivní kraniektomie v léčbě posttraumatického edému mozku a přínos nových monitorovacích metod. Cas Lek Cesk. 2007;146:307-12; discussion 312-3.

3.      Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Multimodální monitorace v intenzivní péči u těžkých neurotraumat. Anest. intenziv. Med. 2010; 21: 104-111.

4.      Kelbich P, Procházka J, Sameš M, Hejčl A, Vachata P, Hušková E, Peruthová J, Hanuljaková E, Špička J. Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (1. část: Úvod do problematiky). Klin. Biochem. Metab., 19 (40), 2011, No. 4, p. 223–228.

5.      Kelbich P. Hejčl A., Procházka J., Hanuljaková E.,Peruthová J.,  Špička J. Cytologie a energetika jako důležité atributy vyšetření likvoru Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 17–24.

6.      Kelbich P., Procházka J. Sameš M. Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J. Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 1, p. 11–16. Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (2. část: Kazuistika)

7.      Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Peruthová J., Sameš M. Význam a možnosti vyšetřování metabolismu mozku pomocí mikrodialýzy v neurointenzivní péči. Klin Biochem Metab. 2013, 21(42),11-18.

8.      Kelbich P, Hejčl A, Procházka J, Selke Krulichová I, Peruthová J, Hanuljaková E, Špička J. Buněčnost likvoru, energetické poměry v likvorovém kompartmentu a intenzita zánětlivé odpovědi v centrálním nervovém systému. Klin Biochem Metab 2013, 21(42), 4-10.

9.      Hejčl A., Jendelová P., Syková E. Experimental reconstruction of the injured spinal cord. in Adv Tech Stand Neurosurg. 2011;37:65-95.

10.  Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Čuchran P., Hanuljaková E., Peruthová J., Koudelková M. Koeficient energetické bilance jako užitečný pomocník v likvorové diagnostice zánětlivých postižení centrálního nervového systému. Neurológia 2013; 8 (3): 123-128.

Kapitoly v knihách

1.      Hejčl A, Jendelová P, Syková E. Adult bone marrow stem cells and biocompatible polymers in SCI repair. In: Tanya C. Berkovsky, ed. Handbook of Spinal Cord Injuries: Types, Treatments and Prognosis. Nova Science Publishers, NY, USA 2009.  pp.759. ISBN 978-1-60876-002-2.

2.      Hejčl A, Jendelová P, Syková E. Adult bone marrow stem cells and biocompatible polymers in SCI repair. In: Stein DB, ed. Handbook of Hydrogels: Properties, Preparation & Applications. Nova Science Publishers, NY, USA 2009. pp713. ISBN 978-1-60741-702-6.

3.      Hejčl A, Jendelová P, Syková E. Adult bone marrow stem cells and biocompatible polymers in SCI repair. In: Leon V. Berhardt, ed. Advances in Medicine and Biology. Volume 1. Nova Science Publishers, NY, USA 2010. pp.  ISBN 978-1-60876-863-9.

4.      Hejčl A., Krýsl D., Kuliha M., Marusič P., Školoudík D., Tomek A. Kompletní přehled neuromonitorace. in Tomek A. et al.: Neurointenzivní péče - praktická příručka. ISBN 978-80-204-2659-8. Mladá fronta, a.s. 2012.

5.      Smrčka M., Hejčl A. Kraniocerebrální poranění (KCP) in Tomek A. et al.: Neurointenzivní péče – praktická příručka. ISBN 978-80-204-2659-8. Mladá fronta, a.s. 2012.

6.      Hejčl A., Krýsl D., Kuliha M., Marusič P., Školoudík D., Tomek A. Kompletní přehled neuromonitorace. in Tomek A. et al.: Neurointenzivní péče - druhé, přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-204-3359-6. Mladá fronta, a.s. 2014.

7.      Smrčka M., Hejčl A. Kraniocerebrální poranění (KCP) in Tomek A. et al.: Neurointenzivní péče - druhé, přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-204-3359-6. Mladá fronta, a.s. 2014.

Sborník

 1. Hejčl A., Švihlová H., Poláková N., Radovnický T., Hron J., Nováková M., Málek J., Sameš M. Differences in computational fluid dynamics in unruptured brain aneurysms based on segmentation using CT and MR angiography. 15th European Congress of Neurosurgery. Medimond International Proceedings. Bologna 2015.pp. 275-281.

....a další standardní sborníky z kongresů

 

IF celkem: cca 60

h-index: 10

Časopisy

Recenzent  v časopise Neural Regeneration and Research, ad hoc Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Biomaterials, Journal of Neural Tissue Engineering, Chemical Papers, etc.

Členství ve společnostech

 • Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP

Životopis

nahoru