MUDr. Jiří Ceé

Neurolog, elekrtofyziolog.

Neurochirurgická klinika UJEP a MNUL, Soukromá ambulance Litoměřice.

MUDr. Jiří Ceé

Vzdělání

 • 1988 - 1994 1. LF UK Praha
 • 1997 Atestace neurologie I. stupeň
 • 2003 Atestace neurologie II. stupeň

Profesionální pozice

Neurolog, klinický neurofyziolog.

Speciální kurzy

 • Elektromyografie a evokované potenciály 1996, Praha
 • Elektroencefalografie 1999, Praha, zakončeno udělením funkční licence
 • Duplexní ultrazvuková diagnostika magistrálních mozkových tepen,1996, Brno
 • Principy funkčního mapování lidského mozku, 1999, Brno
 • Mood disorders, 2001, Salzburg

Stáže

 • Neurofyziologická laboratoř NCH kliniky ÚVN Praha 1996-1997 (prof. Stejskal)
 • Neurofyziologická laboratoř Neurologické kliniky VFN Praha 1997-2001 (doc. Růžička)

Granty, stipendia, vyznamenání

 • Spoluřešitel grantu "srovnání výsledků funkční magnetické rezonance a elektrické kortikální stimulace (IGA MZČR NR 7823-3)"

Přednášky, abstrakta, postery

Přednášky na téma elektrofyziologie periferních nervů a využití peroperační neurofyziologie.

Publikace

 • Ceé, J. Thyreotoxická paralýza - kazuistika, Čs. Neurol neurochir. I/2004

Členství v odborných společnostech

 • Neurologická společnost ČLS JEP (sekce klinické neurofyziolgie, neuromuskulární sekce)
nahoru