MUDr. Martin Bolcha

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od 15.9.05 zaměstnán jako lékař na Neurochirurgickém oddělení / klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

MUDr. Martin Bolcha

Zaměstnání

Od 15.9.05 zaměstnán jako lékař na Neurochirurgickém oddělení/ klinice Masarykovy nemocnice  v Ústí nad Labem. Přednáší na Technické Universitě v Liberci První pomoc u dětí.

Vzdělání

1993-1997 Gymnázium Arabská v Praze

1997- 2005 1.LF UK v Praze

2003/2004 zimní semestr - studium v rámci projektu Erasmus/Sokrates na Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn se zaměřením především na neurochirurgii

Přehled kvalifikace

Maturita na gymnáziu 1997, promován s udělením titulu MUDr. 2005, absolvování atestace ve specializaci neurochirurgie 2012

Přehled předklinické praxe

 • 1999/2000-demonstrátorem na pitevních cvičeních  Anatomického ústavu 1.LF UK
 • 2001/2002-navštěvoval nad rámec běžné výuky stáže a semináře Biofyzikální metody v medicíně, organizované Ústavem biofyziky 1.LF UK
 • 2001/2002, 2004/2005-aktivní člen Chirurgického kroužku pořádaného na I. Chirurgické klinice VFN a 1.LF UK, školitel as. MUDr. Michalský David
 • 2000,2002,2003,- navštěvuje Neurochirurgickou kliniku UVN,1LF UK a aktivně se účastní provozu na všech odděleních kliniky  , školitel  doc.MUDr. ing. Plas Jaroslav
 • 2002 srpen- zdravotník v evakuačním povodňovém centru v ZŠ Jiřího z Poděbrad
 • 2003/2004 zimní semestr - studium v rámci projektu Erasmus/Sokrates na Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn se zaměřením především na neurochirurgii
 • 2004 letní semestr-aktivně se účastní  Neurologického kroužku  při Neurologické klinice VFN a 1 LF UK
 • 2005-1.pololetí-navštěvuje a aktivně se účastní provozu NCH odd. FNKV
 • 2000-2005 -zdravotník na letním dětském táboře

Zaměření v praxi na NCH klinice MNUL

 • Monitoring u KCP, se zaměřením na tkáňové metabolity, mikrodialýza
 • Neurotraumatologie
  • Léčba a management normotenzního hydrocefalu
  • Cévní malformace CNS
  • Traumatologie C páteře
  • Spondylochirurgie, moderní zobrazovací metody

Účast v klinických studiích

 • 1/06-2010: spoluřešitel grantu IGA MZČR: Neurotrauma, Vnitřní prostředí mozku u těžkého poranění hlavy, monitorace a neurointenzivní péče u pacientů s těžkým neurotraumatem.
 • od 6/06 – 5/09 spoluřešitel mezinárodní farmakologická studie nové neuroprotektivní látky u těžkých traumat mozku.Key Neurotek AG Parexel , KN 38-7271
 • Vedení databáze high grade gliomů v databázi DOIT
 • Spolupráce na vedení databáze a managementu pacientů s normotenzním hydrocefalem. Spoluřešitel žádaného grantu IGA MZČR
 • Studie artroplastik C páteře Prodisc C Nova
 • Spoluřešitel grantu IGA MZČR: Multimodální monitorace u subarachnoideálního krvácení a u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním
 • Vedení klinické studie ACT IV –klinická studie účinků rindopipemutu u EGFR III positivních glioblastomů
 • Spoluřešitel výzkumného projektu ICRC Brno 2013

Stáže, kongresy, workshopy,praxe

11.-14.12.05- Studijní stáž na NCH klinice na Reinische Friedrich-Wilhelms-Universität Kliniken Bonn , se zaměřením na extraoperativní monitoraci nízkostupňových gliomů a epileptogenních lézí v elokventních oblastech mozkové kůry, Bonn,SRN

 

6.-8.1.06 , 24.-25.5.08, 28.-30.5.2010, 10-12.6.2011  Vedoucí kurzu „První pomoci“ resp „Zdravotně znevýhodněné dítě ve školní praxi“ pro střední zdravotnický personál na Technické Univerzitě v Liberci

 

3.-5.3. 06 - Medtronic Spine Days, sjezd české a slovenské spondylochirurgické společnosti, Starý Smokovec, SK

 

9-10.9.06 - setkání, školení členů farmakologické studie Key Neurotek AG Parexel , Berlín, SRN

 

30.4.-1.5.07 - Scull base Mikroanatomy and Hands-on Dissection Workshop, Satellite to the 8th Congress of the European Skull Base Society , Prague , Czech Republic

 

2.5.07 -  Albert Rhoton Lecture: Anatomy of the Skull Base and Skull Base Approaches, Prague,  Czech Republic

 

19.-20.6.07 -  Symposium on Decompressive Craniectomy, Indications and Techniques, Rome,    Italy

 

19.-21.9.07  - 4th International Conference on Clinical Microdialysis, Cambridge, UK

 

14.3.08 - Cyber Knife excursion , Munich ,  Germany

 

2.-4..4.08- XIV. Postgraduální kurz v neurochirurgii –Páteř, periferní nervy, NCH klinika, LFUK ,Hradec Králové

 

28.4.-9.5.08 Předatestační stáž na NCH klinice ve FN Hradec Králové

 

12.5.-23.5.08 Stáž  na Klinik fur Neurochirurgie, Universtitatklinikum carl Gustav Carus Dresden, SRN

 

15.6.-20.6.08 Specializační stáž neurochirurgie, zakončeno úspěšným absolvováním testu kmene specializace NCH, NCh klinika UVN, Praha

 

13.10.-17.10.08 Absolvování odborné stáže Základy transkraniální dopplerovské sonografie. Neurolgická klinika FTN , Praha

 

13.-14.11.08 Brněnské neurochirurgické dny, NCh klinika FN Brno, Velké Bílovice, aktivní účast

 

4/09 XV. Postgraduální kurz v neurochirurgii –Tumory, kraniocerebrální poranění , NCH klinika, LFUK ,Hradec Králové

 

5/09 Neurointensive care symposium, multimodal monitoration, Amsterdam, Johnson and Johnson

 

15.-16.9.2009 Neurointenzive care , MMM and Hemedex Charité Berlin, symposium, Johnson and Johnson

 

12.5.2010 Workshop-Mobilní krční disk-Nemocnice Na Homolce, DePuySpine

 

28.-30.5.2010  Vedoucí kurzu Zdravotně znevýhodněné díte ve školní praxi na Technické Univerzitě v Liberci

 

16-18.6.2010- International neurovascular and Scull base congress

Satelite Scull base Mikroanatomy and Hands-on Dissection Workshop,Prague Czech Republic

 

30.3.-1.4.2011 XVII. Postgraduální kurz v neurochirurgii, Neuroonkologie, neuroinfekce, NCH klinika, LFUK ,Hradec Králové

 

26.4.2011 Efektivní hemostáza v neurochirurgii, workshop, NCH klinika UJEP, Ethicon, Liběchov

 

10-12.6.2011 Vedoucí kurzu Zdravotně znevýhodněné dítě ve školní praxi na Technické Univerzitě v Liberci

 

1-2.10.2011

Live Surgery, Prof.Dr. Takanori Fukushima

Usti nad Labem

 

2.-3.10.2011

Transtentorial approaches and ECIC bypass, Scull base and Neurovascular Mikroanatomy and Hands-on Dissection Workshop Praha

 

7.10.2011

Poranění krční, hrudní a bederní páteře-Specializační kurz  IPVZ 208312101

Lektoři :prof. MUDr. Wendsche Peter, CSc, doc. MUDr. Kočiš Ján, Ph.D..

Úrazová nemocnice v Brně, subkatedra úrazové chirurgie

 

10.-11.11.2011

Visiting Professor at the Charité Prof. Dr. Volker Sontag

Cervical and Lumbar Spine Workshop

Charité University, Berlin, SRN

 

2.-3.2.2012

Cervical spine sollutions

Cervical spine workshop, Medtronic

Leiden University, Amsterdam

 

23.3.-30.3.2012  XIX. Postgraduální kurz v neurochirurgii: FUNKČNÍ NEUROCHIRURGIE

DĚTSKÁ NEUROCHIRURGIE, HYDROCEFALUS, PERIFERNÍ NERVY: NCH klinika, LFUK ,Hradec Králové

 

2012

Předatestační kurzy IPVZ: První pomoc, Legislativa a management ve zdravotnictví, Radiační ochrana,  Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

 

7.-11.5.2012

Stáž na OSRN NNH, Praha

 

11-12.6.2012

White matter disection techniuque and DTI fiber tracking+ Transtentorial approaches and ECIC bypass dissection Workshop, Praha

 

18.-29.6.2012

Stáž na Dětské NCh klinice FN Motol, Praha

 

12.-24.8.2012

Stáž na NCh klinice FN Brno

 

25.8.-1.9.2012

EANS Training Course , Spine, Peripheral nerves, Leeds, UK

 

16.9.-21.9.2012

Stáž na NCH klinice Hôpitaux universitaires de Geneve, školitel Prof.C. Schaller

Stipendium programu EURO-NEURO

 

17.-19.10.2012                                                                                                                        

 Mobi Days, Mobile disk arhroplasty course, live surgery, Strasbourg, France

 

14.10.-2.11.2012

Stáž na NCh klinice UVN , Praha

 

11.11.-23.11.2012

Stáž na NCH klinice FNKV, Praha

 

11.12.2012 Úspěšné absolvování atestace ve specializaci Neurochirurgie

 

22.-26.9..2013

EANS Training Course , Vascular, Prague, CZ

 

7.11.2013

Live Surgery, brainstem caveromas, Prof. Dr. med. Helmut Bertalanffy

Usti nad Labem

 

Aesculap Akademie

Endoskopický kurz ventrikulárního a subarachnoideálního systému  

4-5.12.2014 Ostrava

 

EANS Training Course , Tumour

14.-19.9.2014 Nicosia, Cypruss

 

AOSpine Principles Specimen Course (AMTS)

October 16–17, 2014 Muttenz, Switzerland

 

AOSpine Advanced Level Specimen Course (AMTS)
July 2-3.2015,  Muttenz, Switzerland

 

EANS Training Course , Trauma, Functional

28.8.-4.9.2015 Lisboa, Portugal

 

Úspěšné složení 1 části (písemné) Evropské Neurochirurgické zkoušky

29.8.2015

Přednášky

Chirurgická léčba spinálních rozštěpových vad

Vachata P., Bolcha M., Sameš M,

13.pediatrický den,  Ústi nad Labem,  5/06

 

Naše první zkušenosti s multimodální monitorací u traumatického poranění

Hejčl.A, Bolcha M., Procházka J., Sameš M.

České neurochirurgické dny , Plzeň, 11/06

 

Our experience with multimodal monitoring in severe traumatic brain injury

Hejčl.A, Bolcha M., Procházka J., Sameš M.

4th International Conference on Clinical Microdialysis, Cambridge, UK, 21.9.07

 

Multimodální monitorace mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním v neurointenzivní péči

Bolcha M. , Hejčl A., Procházka J., Sameš M.

 

Brněnské neurochirurgické dny

Velké Bílovice, (abst) 13.-14.11.2008

 

Multimodální monitorace mozku u dětí s těžkým kraniocerebrálním poraněním

Bolcha M. , Hejčl A., Procházka J.,Pajerek J. ,Hušková E. , Sameš M.

16. Cvikovský pediatrický den 27.3. 2009

 

Monitorování tkáňové oxymetrie a metabolismu v neurointenzivní péči u kraniotraumat a subarachnoidálních krvácení

Bolcha M. , Hejčl A., Procházka J., Hušková E. , ,Kelbich P. Sameš M.  

VI. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave, (abst.) 27.-28.5.2010

 

Mikrodialýza a multimodální monitorace v neurointenzivní péči

Bolcha M. , Hejčl A., Procházka J., Hušková E. , ,Kelbich P.  Sameš M.

Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci 3.11.2010

 

Souvislost elevace intrakraniálního tlaku a poruchy metabolizmu mozku se špatnou prognózou u pacientů po těžkém kraniotraumatu

Bolcha M. , Hejčl A.,  Procházka J. , Hušková E. , Sameš M. 

Výroční Kongres ČNCHS ČLS JEP, Ostrava  3.-5-.11.2010 abst. in Cesk Slov Neurol N 2010;74/107(1): 120, ISSN 1210-7859

 

Neurenterická cysta kraniocervikální junkce, case report

M. Bolcha ,M. Sameš . R.Bartoš ,L. Mrázková

Brněnské neurochirurgické dny

Velké Bílovice, 19-21.11.2010

 

Intersticiální mikrodialýza v experimentu a klinické praxi

Bolcha M. , Hejčl A., Procházka J., Hušková E,  Sameš M.

Přednáškový večer spolku lékařů  FN Hradec Králové 22.11.2010

 

Raritní příčina cervikalgie aneb neurenterická cysta kraniocervikální junkce, case report

M. Bolcha ,M. Sameš . R.Bartoš ,L. Mrázková

Severočeský algeziolologický den, Ústí nad Labem, 26.3.2011

 

Operace LS páteře. Indikační kritéria

Bolcha M,  Bartoš R, Vachata P, Hejčl A, Humhej I, Sameš M

Neurologicko-neurochirurgický krajský seminář

Teplice 26.10.2011

 

Neurenterická cysta kraniocervikální junkce

M. Bolcha , M. Sameš., R.Bartoš,  L. Mrázková

XI.Spondylochirurgický kongres, Ostrava 19.-20.9.2013

 

Elevated intracranial pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe brain injury, commented poster

Bolcha M, Hejčl A., Procházka J. , Hušková E. , Sameš M.

International neurotrauma socienty congress INTS 2014 , Budapest , 19.-23.3.2014

 

VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY NEPRASKLÝCH PIÁLNÍCH AVM

NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY MNUL V LETECH 1999–2013

M. Sameš, M. Bolcha

Výroční kongres ČNS Liberec 10-12.12-2014

 

Bolesti dolních zad z pohledu neurochirurga

M.Bolcha

15.Ústecká Rehabilitační konference, 29.5.2015, Ústí nad Labem

 

JUVENILNÍ ISTMICKÁ SPONDYLOLISTÉZA-MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Bolcha M., Vachata P., Sameš M.

XIII. Spondylochirurgický kongres , 4-6.10.2015, Ústí nad Labem

 

Decompressive craniectomy and a role of a  brain  metabolism monitoring

Bolcha M , Hejčl A, Procházka J. , Hušková E. , Sameš M.  

International neurotrauma socienty congress INTS 2016, Cape Town, South Africa,

1-4.2.2016

 

Dlouhodobé přežití pacientů s GBM, byť po časné recidivě, Bolcha M.,Bartoš R., Sameš M., Mallucelli A., Třebický F., Musilová D., Šimonová G.
XL Brněnské onkologické dny, Glio Meeting 27.4.2016

 

Oboustranná paréza nervus abducens po úrazu krční páteře, M. Bolcha, M. Sameš, Multioborové sympozium Úrazy páteře a posttraumatické stavy, Lázně Bělohrad

22.-23.9.2016

 

Role monitoringu mozkového tkáňového metabolizmu na naplánování dekompresivní kraniektomie, M. Bolcha, A. Hejčl., J. Procházka, E: Hušková ,M. Sameš, Mikrodialyzační Symposium, 14.9.2016, Chateau st. Havel, Praha

 

Oboustranná paréza nervus abducens po úrazu krční páteře, vzácná kazuistika, M. Bolcha, M. Sameš, XIV.Kongres České a Slovenské Spondylochirurgické Společnosti, 16.-18.10.2016 Olomouc

 

Dekompresivní kraniektomie a úloha monitorování metabolizmu mozku

Bolcha M., Hejčl A., Procházka J. , Hušková E. , Sameš M.

Výroční kongres České Neurochirurgické Společnosti, Plzeň 2.-4.11.2016

Publikace, postery

Dekompresivní kraniektomie v léčbě posttraumatického edému mozku a přínos nových monitorovacích metod

Hejčl A, Bartoš R, Humhej I, Bolcha M, Bejšovec D, Procházka J, Sameš M.

Cas Lek Cesk. 2007;146(4):307-12; discussion 312-3. Czech.

 

"Oboustranné multimodální monitorování pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním"
Procházka J, Hejčl A, Bolcha M, Sameš M
Sborník kongresu ČSARIM Brno 15-18.10.2008: Novinky v anesteziologii, intenzívní medicíně a léčbě bolesti 2008, eds.: Ševčík P, Šrámek V, Vyhlídalová R, Šturma J, Cvachovec K. Galén, Praha 2008; 321-22.ISBN: 978-80-7262-589-5

 

Neurenterická cysta kraniocervikální junkce

M.Bolcha, M. Sameš, R.Bartoš, L.Mrázková

Poster, Pracovní dny Neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie, 22-24.10.08, Ústí nad Labem

Cesk Slov Neurol N  2008:S66, 71/104 (suppl 2)

 

Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře - alternativa "awake kraniotomie" - kazuistika
 Bartoš R, Ceé J, Zolal A, Hejčl A, Bolcha M, Prokšová J, Sameš M.

Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(6): 718-721

 

Multimodální monitorování mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním traumatem a subarachnoidálním krvácením v neurointenzivní péči.

Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 383-387, 2009.

 

Multimodální monitorování v intenzivní péči u těžkých neurotraumat

Hejčl Aleš, Bolcha Martin, Procházka Jan, Hušková Eva., Sameš M

Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 2,

 

Elevated intracranial pressure, low cerebral perfusion pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe brain injury

Hejcl A, Bolcha M, Prochazka J, Huskova E, Sames M

Cen Eur Neurosurg.2011 Nov 21.

 

A dorsal neurenteric cyst of the craniocervical junction

Case report, review of all cases

M. Bolcha, R. Bartoš, L. Mrázková, M. Sameš

Cesk Slov Neurol N 2012; 75/102(3):363-367

 

Význam a možnosti vyšetřování metabolismu mozku pomocí mikrodialýzy v neurointenzivní péči. Klinická biochemie a metabolismus. 2013, 21(1), 13-20. ISSN 1210-7921 . (NEURO 3)

Hejčl, A., Kelbich, P., Bolcha, M., Procházka, J., Jušková, E., Peruthová, J., Sameš, M.

 

Elevated intracranial pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe brain injury, poster

Bolcha M, Hejčl A., Procházka J. , Hušková E. , Sameš M.

Abstracts from The 11th Symposium of the International Neurotrauma Society
March 19–23, 2014 Budapest, Hungary

Journal of Neurotrauma. February 2014, 31(5): A-1-A-73. doi:10.1089/neu.2014.9937.

 

Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice

O. Kalita, F. Kramá, ?E. Neumann, T. Hrbáč, ?M. Bolcha, R. Brabec, R. Jančálek, ?D. Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, ?D. Malúšková, J. Strenková

Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(3): 306-316

 

Decompressive craniectomy and a role of a  brain  metabolism monitoring

Bolcha M , Hejčl A, Procházka J. , Hušková E. , Sameš M.  

Abstracts from The 12th Symposium  of the International Neurotrauma Society

February 1–4, 2016 Cape Town, South Africa

JOURNAL OF NEUROTRAUMA 33:A-14 (February 1, 2016)

Ş Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/neu.2016.29005.abstracts

nahoru