MUDr. Bc Mária Stratilová

3. 12. 2019

MUDr. Bc Mária Stratilová

MUDr. Bc Mária Stratilová

Osobní údaje

Jméno a příjmení:       MUDr. Bc. Mária Stratilová

Datum narození:         17.10.1990

Kontaktní adresa:        Kloboučnická 19, 14000 Praha 4 - Nusle    

Mobil:                          +420 777 013 117

E-mail:                         stratilka@gmail.com

 

 

 

 

Pracovní zkušenosti

09/2019 - současnost      Neurochirurgická klinika, Masarykova nemocnice

                                               Ústí nad Labem, sekundární lékář, specializační vzdelávání v oboru Neurochirurgie

 

Vzdělání

10/2019 - současnost             Doktorské studium, 2. lékářská fakulta, Univerzita Karlova, Obor: Neurovědy

                                               Téma: Zánětlivé změny ve stěně intrakraniálních aneuryzmat

2013 - 2019                           Všeobecné lékařství, 2. lékářská fakulta, Univerzita Karlova                    

2010 - 2015                            Molekulární biologie a biochemie organizmů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

2006 -2010                             Gymnázium, Poštová 9, Košice

 

Zahraniční stáže                  

07/2018 - 09/2018                  Oddělení fyziologie a biomedicínského inženýrství, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

                                               výzkumná stáž, projekt: Hemodynamické modelování intrakraniálních aneuryzmat                        

 

09/2017                                  KUH Neuro Center, Kuopio, Finsko

                                               výzkumná stáž, projekt: Histopatologie a imunohistochemie intrakraniálních aneuryzmat 

 

07/2016                                  Oddělení neurochirugie, Ospedale di Cattinara, Terst, Itálie

                                               měsíční praktická stáž

 

Vědecké odborné aktivity

01/2018 - současnost             Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

                                               projekt: Histopatologie a imunohistochemie intrakraniálních aneuryzmat

                                               školitel: Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

                       

01/2017 - současnost             Neurochirurgická klinika Univerzity J.E. Purkyně , Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

                                               projekt: Hemodynamické modelování intrakraniálních aneuryzmat    

                                               školitel: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

 

07/2016-12/2016                   Akademie ICRC (International Clinical Research Center), Brno

                                              projekt: Hemodynamické modelování intrakraniálních aneuryzmat

                                              školitel: MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.

 

Absolvované kurzy, semináře

04/2019                                  Medik roku 2019, České Budějovice - soutěž medicínskych zručností a dovedností

04/2019                                  Kurz mikrochirurgie pro mediky 2. LF UK

02/2018                                  Kurz osteosyntézy 2. LF UK

11/2017 a 04/2018                 Kurz chirurgického šití 2. LF UK (včetně kurzu laparoskopického šití)

05/2016                                  Akademie ICRC: seminář Klinicky´ vy´zkum v kostce, Brno

 

Publikace

 

Hemodynamics in Ruptured Intracranial Aneurysms

Hejčl Aleš, Stratilová Mária, Švihlová Helena, Alena Sejkorová, Radovnický Tomáš, Hron Jaroslav, Feletti Alberto, Koblížek Miroslav, Zámečník Josef, Beneš Vladimír, Dragomir-Daescu Dan and Sameš Martin

IntechOpen DOI: 10.5772/intechopen.88695

 

Matematické modelování hemodynamiky mozkových aneuryzmat a možný přínos v klinické praxi z pohledu neurochirurga

Hejčl A., Stratilová M., Švihlová H, Hron J., Radovnicky´ T., Sejkorová A., Štekláčová A, Bradáč, O., Beneš V., Sameš M, Dragomir-Daescu D.

Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 532-538 DOI:10.14735/amcsnn2018532 

 

Absolvované kongresy (aktivní účast)

04/2019                                  RECOOP KFSD 2nd International Student Conference, Bratislava

10/2018                                  Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, 3. LF UK, Praha

09/2018                                  Výroční kongres České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Ústí nad Labem, posterová sekce (spoluautor)

04/2018                                  Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha - posterová sekce

 

Ocenění

2019                                       Science Slam CUNI, 1.kolo -vítěz,  Karlova Univerzita, Praha

2019                                       Kapitánka vítězného týmu soutěže Medik roku 2019,

                                               České Budějovice

2018                                       Cena za nejlepší prezentaci pregraduálního studenta, Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha

2010                                       Audience u prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče za úspěšnou reprezentaci Slovenska ve vědeckých soutěžích

2010                                       Cena Scientia pro Futuro za mimořádně kvalitní žákovský vědecky´ projekt, Bratislava, Slovensko

2009                                       List sv.Gorazda, nejvyšší studentské ocenení na Slovensku

2009                                       Účast na evropském finále EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), Paříž, Francie

2009                                       1.místo, národní kolo EUCYS, Bratislava, Slovensko

2009                                       Zlatá medaile, INEPO (International Environmental Project Olympiad), Istanbul, Turecko

2009                                       1.místo, národní kolo, Biologická olympiáda (projektová část), Rakovice, Slovensko

2008                                       4.místo, národní kolo, Biologická olympiáda (projektová část), Liptovsky´ Mikuláš, Slovensko

 

Dobrovolnictví

10/2013 - 04/2018                  Motolák - studentský spolek, 2. LF UK Praha; fotograf kulturně - společenských akcí

08/2016                                  IFMSA CZ: organizátor - společenský program pro zahraniční studenty

10/2015                                  ERCC (European Resuscitation Council Congress), Praha: administrativa

10/2010 – 05/2011                 Instruktor zážitkové pedagogiky (Plusko,n.o.), Bratislava - dobrovolník, práce s mládeží

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - úroveň C1, Francouzský jazyk - úroveň A2, Nemecký jazyk - úroveň A1

 

Zájmy

jezdectví, běh, vysokohorská turistika, literatura

nahoru