MUDr. Alberto Malucelli Ph.D.

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky

Na neurochirurgické klinice UJEP a MNUL zaměstnán od října 2009.

MUDr. Alberto Malucelli Ph.D.

Vzdělání

Září 2021 - Ukončené postgraduální studium

Karlova Univerzita - 2. Lékařská fakulta - Praha

Název disertační práce: Aplikace MR Spektroskopie v neurochirurgii

Školitel: Ing. Milan Hajek, DrSc.

 

Červen 2021 - Úspěšný absolvent

European Examination in Neurosurgery

Evropská neurochirurgická společnost

 

Prosinec 2015 - Neurochirurgická atestace

Brno - Masarykova Univerzita

 

2000 - 2006 - Studium všeobecného lékařství

Univesitá degli studi di Pavia, Itálie

Diplomová práce: „Early Onset Multiple Sclerosis: clinical characteristics and prognosis in a cohort of 20 patients“

 

Pracovní zkušenosti

Od října 2009

Masarykova Nemocnice, Ústí nad Labem

Neurochirurgická klinika, prim. Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Únor 2013 - Únor 2014

Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, Spojené Státy

Školitel: Ian F. Parney, M.D. Ph.D.

 

Červen 2012

Neurochirurgická mise

NED Foundation (Neurosurgery, Education and Development)

Coast General Hospital, Mombasa, Kenya

 

Říjen 2008 - Září 2009

Pardubická Krajská Nemocnice

Oddělení Neurochirurgie, prim. MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

 

Srpen 2007 - Březen 2008

„San Matteo“ nemocnice, Pavia, Itálie

Neurochirurgická klinika, prim. Prof. Cesare Arienta

 

Kongresy (aktivní účast)

Listopad 2019 – Český a slovenský neurologický sjezd

Aplikace MR spektroskopie v neuroonkologické praxi

Malucelli A, Bartoš R, Wagnerová D, Hájek M, Sameš M

 

Květen 2019 – Glio mítink, Brněnské onkologické dny

Databáze pacientů s multiformním glioblastomem v NOC Ústí nad Labem: charakteristiky dlouhodobě přežívajících pacientů

Malucelli A., Bartoš R., Šmejkalová-Musilová D., Třebický F., Sameš M.

 

Červen 2018 - Kurz chirurgie periferních nervů

Morfologie periferních nervů

Malucelli A

 

Květen 2018 - Glio mítink, Brněnské onkologické dny

Vyhodnocení souboru dlouhodobě přežívajících pacientů s multiformním glioblastomem v NOC Ústí nad Labem

Malucelli A., Bartoš R., Sameš M., Šmejkalová-Musilová D., Třebický F., Šimonová G.

 

Červen 2017 - Konference centrálních operačních sálů

Mezioborová spolupráce v rámci transnazální operativy tumorů v sellární oblasti

Malucelli A, Radovnická L, Kalhous J, Sameš M

 

Duben 2017 - Brněnské onkologické dny

Využití MR spektroskopie u navigovaných stereotaktických biopsií tumorů mozku

Malucelli A, Bartoš R, Wagnerová D, Hájek M, Sameš M

 

Listopad 2016 - Český a slovenský neurologický sjezd

Biopsie tumoru mozku a využití MR Spektroskopie

Malucelli A, Wagnerová D, Bartoš R, Hájek M, Sameš M

 

Listopad 2016 - Pracovní dny baze lební - Špindlerův Mlýn

Postavenítransnazální mikrochirugie v éře endoskopie

Malucelli A, Radovnická L, Sameš M

 

Červen 2015 - Výroční kongres České Neurochirurgické Společnosti - Olomouc

Použití MR Spektroskopie v navigaci mozkových biopsií.

Malucelli A, Wagnerová D, Bartoš R, Hájek M, Sameš M

 

Říjen 2013 - CNS Annual Meeting - San Francisco, USA

Interobserver variability and user-friendliness of a commercially available software for semiautomated volumetric analysis of brain tumors

Malucelli A, Chen GS, Parney FI

 

Duben 2013 - 3. Neuropsychiatrické Forum - Praha

MR signatures of 1p/19q codeletion in gliomas with an oligodendroglial component

Malucelli A, Su J, Parney IF, Erickson B

 

Listopad 2011 - Výroční kongres České Neurochirurgické Společnosti - České Budějovice

Aplikace MR Spektroskopie v neuro-onkologii

Malucelli A, Wagnerová D, Sameš M, Hájek M

 

Říjen 2011 - Výroční kongres České Neuroradiologické Společnosti - Ústí nad Labem

Použití MR Spektroskopie v diferenciální diagnostice mezi rekurencí a radionekrozou

Malucelli A, Wagnerová D, Derner M, Sameš M, Hájek M

 

Publikace

Selective internal carotid artery cross-clamping increases the specificity of cerebral oximetry for indication of shunting during carotid endarterectomy

Hejčl A, Jiránková K, Malucelli A, Sejkorová A, Radovnický T, Bartoš R, Orlický M, Brušáková Š, Hrach K, Kastnerová J, Sameš M

Acta Neurochir (Wien). 2020 Oct 27.

doi: 10.1007/s00701-020-04621-1. IF 1,817

 

Magnetic resonance markers of bilateral neuronal metabolic dysfunction in patients with unilateral internal carotid artery occlusion

Malucelli A, Skoch A, Ostry S, Tomek A, Urbanova B, Martinkovic L, Buksakowska I, Mohapl M, Netuka D, Hort J, Sroubek J, Vrana J, Moravec T, Bartos R, Sames M, Hajek M, Horinek D

Magn Reson Mater Phy. 2021; 34:141-151

doi:10.1007/s10334-020-00864-2. IF 1,956

 

Průvodce mozkem – Neuroanatomie

Bartoš R, Němcová V, Concepcion I, Malucelli A a kol.

Maxdorf 2020, ISBN 978-80-7345-656-6

 

Retrospektivní autoevaluace výsledků operací intrinsických mozkových nádorů – konsekutivní kohorta 270 operací v rámci jednoho neurochirurgického centra NOS ČOS (Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti) z let 2015-2017

Bartoš R, Ospalík D, Malucelli A, Vachata P, Sameš M, Kazda T, Šmejkalová-Musilová D, Třebický F

Cesk Slov Neurol N. 2019; 82(4): 401-409

doi: 10.14735/amcsnn2019401. IF 0,355

 

Léčba recidivy či rezidua multiformního glioblastomu pomocí stereotaktické radiochirurgie gama nožem – společně hodnocený soubor dvou neurochirurgických pracovišť

Bartoš R, Šoula O, Šimonová G, Malucelli A, Šmejkalová

Musilová D, Třebický F, Liščák R, Klener J, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2018; 81(5): 556-562

doi: 10.14735/amcsnn2018556. IF 0,355

 

„Awake“ resekce gliomu v poloze pa­cienta v polosedě – kazuistika

Bartoš R, Bejšovec D, Malucelli A, Prokšová J, Lodin J, Čapek Š, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2017; 80/113(2): 220-223

doi: 10.14735/amcsnn2017220. IF 0,508

 

Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí

Bartoš R, Němcová V, Radovnický T, Sejkorová A, Malucelli A, Orlický M, Třebický F, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2016; 79/112(2): 131-147

doi: 10.14735/amcsnn2016131. IF 0,368

 

Ovlivnění výsledku traktografie pyramidové dráhy volbou oblasti zájmu trasování – kazuistika

Bartoš R, Malucelli A, Bartoš P, Adámek D, Zárubová J, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2015; 78/111(3): 354-358

doi: 10.14735/amcsnn2015354. IF 0,209

 

Alterations in the basal ganglia in patients with brain tumours may be due to excessive iron deposition

Herynek V, Wagnerova D, Malucelli A, Vymazal J, Sames M, Hajek M

Oncology letters. 1/2015; 9(1):43-46.

doi:10.3892/ol.2014.2638. IF 1,554

 

Volumetrické hodnocení resekability gliomů inzuly

Bartoš R, Malucelli A, Radovnický T, Hejčl A, Ceé J, Bartoš P, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2014; 77/110(5): 568-575. IF 0,165

 

Volumetrické vyhodnocení efektu následné onkologické léčby při inoperabilní progresi či reziduu nízkostupňového gliomu

Bartoš R, Třebický F, Malucelli A, Hejčl A, Zárubová J, Hořínek D, Peter R, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2014; 77/110(2): 216-222. IF 0,165

 

Distant white-matter diffusion changes caused by tumor growth

Zolal A, Hejcl A, Malucelli A, Novakova M, Vachata P, Bartos R, Derner M, Sames M

Journal of Neuroradiology. 5/2013; 40(2):71-80. doi:10.1016/j.neurad.2012.05.006. IF 1,753

 

Resekce recidivy multiformního glioblastomu – vyhodnocení komplikací a významu pro pacienta

Kapitula v kníze: „Gliomy: současná diagnostika a léčba“

Pavel Šlampa a kol., Maxdorf 2013

ISBN 978-80-7345-321-3

 

Quantitative MR imaging and spectroscopy of brain tumors: A step forward?

Wagnerova D, Herynek V, Malucelli A, Dezortova M, Vymazal J, Urgosik D, Syrucek M, Jiru F, Skoch A, Bartos R, Sames M, Hajek M

Eur Radiol. 11/2012; 22(11):2307-18.

doi: 10.1007/s00330-012-2502-6. IF 3,594

 

The use of DTI images of the corticospinal tract in intrinsic brain tumor surgery - a comparison with direct subcortical stimulation.

Zolal A, Hejcl A, Vachata P, Bartos R, Humhej I, Malucelli A,

Novakova M, Hrach K, Derner M, Sames M.

Neurosurgery. 8/2012; 71(2):331-40.

doi: 10.1227/NEU.0b013e31825b1c18. IF: 3,298

 

The effect of a gadolinium-based contrast agent on diffusion

tensor imaging.

Zolal A, Sames M, Burian M, Novakova M, Malucelli A, Hejcl A, Bartos R, Vachata P, Derner M.

Eur J Radiol. 8/2012; 81(8):1877-82.

doi: 10.1016/j.ejrad.2011.04.074. IF: 2,941

 

Anatomy of the supraventricular portion of the pyramidal tract.

Zolal A, Vachata P, Hejcl A, Bartos R, Malucelli A, Novakova M, Derner M, Sames M.

Acta Neurochir (Wien). 6/2012; 154(6):1097-104.

doi: 10.1007/s00701-012-1326-0. IF: 1,329

 

Laboratorní preparace drah z mediálního pohledu na mozkovou hemisféru

Hejčl A, Bartoš R, Zolal A, Malucelli A, Sameš M, Petrovický P

Cesk Slov Neurol N. 2012; 75/108(6): 707-713. IF 0,372

 

Treatment for volume upgrading of a low-grade supratentorial glioma after subtotal resection.

Třebický F, Kubeš J, Bartoš R, Malucelli A, Sameš M, Navrátil M, Vondráček V, Medková S, Mašek M, Zárubová J.

Klin Onkol. 4/2012; 25:294-8.

 

Zadní interhemisférický prekuneální/transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím

Bartoš R, Malucelli A, Provazníková E, Radovnický T, Zolal A, Hejčl A, Sameš M

Cesk Slov Neurol N. 2012; 75/108(3): 354-358. IF 0,372

 

Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku – závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2012

P. Šlampa, P. Fadrus J. Ehrmann, Z. Kolář, P. Dubinský, E. Bolješíková, A. Šedo, A. Malucelli, B. Malinová, J. Růčka, O. Slabý, R. Lakomý

Cesk Slov Neurol N. 2012; 75/108(2): 261-262. IF 0,372

 

Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry

R. Bartoš, A. Hejčl, A. Zolal, A. Malucelli, M. Sameš, P. Petrovický

Cesk Slov Neurol N. 2012; 75/108(1): 30-37. IF 0,372

 

Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II

R. Bartoš, P. Vachata, A. Hejčl, A. Zolal, A. Malucelli, T. Radovnický, M. Posltová, F. Cihlář, M. Derner, M. Sameš

Cesk Slov Neurol N. 2011; 74/107(3): 292-298. IF 0,279

 

Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation.

Zolal A, Vachata P, Hejcl A, Malucelli A, Bartos R, Sames M

Childs Nerv Syst. 7/2010;26(7):867-70.

doi: 10.1007/s00381-010-1155-5. IF 1,214

 

Kurzy

Červen 2021

Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies): cévní neurochirurgie

Valencie, Španělsko

 

Leden 2020

Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies): tumory

Sarajevo, Bosnie

 

Leden 2018

Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies): páteř/periférní nervy

Edinburgh, Spojené králoství

 

Říjen 2017

Certifikační kurz Gliolan

ÚVN, Praha

 

Únor 2017

Kurz EANS (European Association of Neurosurgical Societies): trauma/funkční neurochirurgie

Vilnius, Litva

 

Prosinec 2016

Neurochirurgický mikrovaskulární workshop

České Budějovice

 

Únor 2016

AO spine Principles Course - Trauma and Degenerative

Praha

 

Listopad 2015

Kurz endoskopické chirurgie báze lební

Fakultní nemocnice, Ostrava

 

Duben 2015 - XXII. Post-graduální kurz v neurochirurgii

Cerebrovaskulární onemocnění

Neurochirurgická klinika, Hradec Králové

 

Leden 2013

Instructional Cervical Spine Course

Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Tubingen, Německo

 

Prosinec 2011 - Post-graduální kurz

MR Spektroskopie a Funkční MR

IKEM, Praha

 

Červen 2011

Transkraniální Sonografie

Neurologická klinika, Ostrava

 

Duben 2009 - XVI. Post-graduální kurz v neurochirurgii

Traumatologie CNS

Neurochirurgická klinika, Hradec Králové

 

Stáže

Říjen 2017

Fakultní nemocnice „Lariboisiere“, Pařiž, Francie

Neurochirurgická klinika, Prof. Sebastien Froelich

 

Červen 2016

Fakultní nemocnice „Molinette“, Torino, Itálie

Neurochirurgická klinika, Prof. Alessandro Ducati

Endoskopická transnazální chirurgie, Dr. Francesco Zenga

 

Leden 2013

Fakultní nemocnice, Tubingen, Německo

Neurochirurgická klinika, Prof. Dr. med. Marcos Tatagiba

 

Duben - Září 2008

Ústřední Vojenská Nemocnice, Praha

Neurochirurgická klinika, Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

 

Duben 2006

Nemocnice Motol, Praha

Klinika Dětské Neurologie, Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

 

Září 2005 - Říjen 2006

Mondino Institute, Pavia, Itálie

Klinika Dětské Neurologie a Psychiatrie, Prof. P.A.Veggiotti

 

Členství

Česká Lékařská Společnost, Česká Neurochirurgická Společnost, Česká Onkologická Společnost, Česká Spondylochirurgická Společnost, Italská Lékařská Společnost

 

Řidičák

A, B

 

Jazyky

Italsky - mateřština, Česky - pokročilý, Anglicky - pokročilý, Francouzsky - středně pokročilý, Německy - středně pokročilý

 

Zájmy

cestování, hrát na saxofon, zpěv (člen sboru), lezení, vysokohorská turistika, potápění, cyklistika, snowboard

 

Ústí nad Labem, 23.9.2021

 

Životopis

 
nahoru