Ústečtí neurochirurgové na světovém kongresu WFNS v Bogotě

4. 8. 2022

Neurochirurgové z Ústí nad Labem úspěšně reprezentovali Krajskou zdravotní a ČR na světovém kongresu WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) v Bogotě.

Neurochirurgové z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem úspěšně reprezentovali Krajskou zdravotní, a.s., a Českou republiku na XVII. světovém kongresu WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) v Bogotě, hlavním městě jihoamerické Kolumbie. O kongresu, který se konal ve dnech 14. - 18. 3. 2022, a zúčastnilo se jej 1600 neurochirurgů ze všech kontinentů, jsme hovořili s prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc., přednostou Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Specialisté z neurochirurgické kliniky svou práci pravidelně prezentují na kongresech v celém světě. Kam řadíte jejich účast na setkání v kolumbijské Bogotě, co ukázala?

Kongres Světové federace neurochirurgických společností (World Federation of Neurosurgical Societies, WFNS) je nejprestižnější kongres neurochirurgů vůbec. Je pořádán každé čtyři roky, od roku 2017 se koná každým druhým rokem. WFNS byla založena již v roce 1955, sdružuje 120 národních neurochirurgických společností, pět kontinentálních asociací a reprezentuje 30 000 neurochirurgů z celého světa. Pozvání nebo přijetí přednášky na kongres WFNS je velkým úspěchem, naše pracoviště reprezentovali tři neurochirurgové. 

Kteří neurochirurgové z kliniky a s jakými tématy vystoupili? Čím jsou výsledky jejich práce, s nimiž kolegy na kongresu seznámili, zajímavé pro samotné pacienty?

Společně s lékaři neurochirurgie MUDr. Ivanem Humhejem, Ph.D., a doc. MUDr. Petrem Vachatou jsme prezentovali svoje přednášky ve specializacích neurochirurgie, kterým se systematicky věnujeme. Doktor Humhej přednášel o problematice periferních nervů na celodenním specializovaném kurzu sekce WFNS. Docent Vachata přednesl sdělení zaměřené na výsledky operací krční páteře u pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Já jsem se věnoval výsledkům radikálních operací vestibulárních schwannomů a kritikou částečných resekcí kombinovaných s ozářením gama nožem. Výsledky prezentací na světovém fóru byly přijaty velmi příznivě a jsou výrazem vyspělosti ústecké neurochirurgie. Na neurochirurgické klinice v současné době pracují tři docenti a jeden profesor, což je nejvíce akademicky a pedagogicky vzdělaných lékařů v oboru neurochirurgie v České republice. Navíc všichni lékaři kliniky získali nebo studují postgraduální vědecký titul Ph.D.  

Vedení kliniky klade velký důraz na další vzdělávání, vědecko-výzkumnou a publikační činnost lékařů. Jaké máte v tomto ohledu výsledky?

Výsledky vědecko-výzkumné a publikační kliniky jsou výborné, za rok 2021 jsme dosáhli nejlepšího výsledku v historii kliniky. V rámci Krajské zdravotní v systému hodnocení Vědeckou radou KZ lze tyto aktivity přesně sledovat a srovnávat. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli zásluhou celého týmu kliniky neurochirurgie, publikovali jsme 15 kvalitních článků v časopisech s impakt faktorem, tři kapitoly v monografiích. Řešíme řadu grantů a výzkumných úkolů, přednesli jsme 25 zahraničních přednášek a 25 prezentací domácích - i přes komplikované podmínky v měsících covidu. V Krajské zdravotní je tým neurochirurgie od roku 2008, kdy vědecká rada výsledky systematicky sleduje, nevýkonnější klinikou.

Pro nás je však velmi důležitá i konkurenceschopnost s neurochirurgickými pracovišti v rámci České republiky i v rámci Evropy.  Naši lékaři získávají ocenění v rámci republikových soutěží, MUDr. Jan  Lodin byl letos nominován na cenu Mario Boniho na mezinárodním kongresu Cervical Spine Research Society Meeting v Paříži.

Klinika patří k mezinárodním výukovým centrům hned pro několik oblastí neurochirurgie. Na co se na pracovišti v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zaměřujete, co zahraničním studentům nabízíte?

Výbor cerebrovaskulárních onemocnění WFNS (CVDT Committee WFNS) schválil během kongresu v Bogotě edukační fellowship pro zahraniční lékaře pro studium mozkových bypassů, neboť klinika disponuje nejmodernějším vybavením pro diagnostiku cévních chorob, jako je TCD, perfuzní CT, SPECT, QMRA, a laboratorním zázemím pro nácvik a výuku milimetrových bypassů na mozkových cévách. 

Neurochirurgická klinika takto získala další výukové centrum pod křídly WFNS. Již od roku 2010 působí jako Edukační centrum chirurgie baze lební a lícního nervu. Pravidelně pořádáme mezinárodní kurzy za účasti nejlepších odborníků z Japonska, USA a Evropy. Zkušenosti s nejlepšími odborníky sdílíme nejen na anatomických kurzech, ale i během edukačních operací na naší klinice. Velmi si vážíme, že naši kliniku vyhledávají i zahraniční pacienti ze Slovenska. 

Od roku 2022 působí naše klinika jako Výukové centrum spinální robotické chirurgie. Zakoupili jsme první robotickou technologii pro páteřní stabilizace v České republice a ve střední a východní Evropě. Provedli jsme 41 případů stabilizací lumbosakrální páteře, polovinu otevřenou metodou a 20 případů metodou miniinvazivní perkutánní, dále dvě stabilizace hrudní páteře pro nádor a deformitu páteře. Premiéru měla již robotická technika u stabilizace sakroiliakálního kloubu. Připravujeme robotické stabilizace na krční páteři.

Plenární sekce kongresu WFNS v Bogotě. Foto: Martin Sameš Plenární sekce kongresu WFNS v Bogotě. Foto: Martin Sameš
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., v kongresové hale Ágora Bogotá. Foto: Archiv Martina Sameše Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., v kongresové hale Ágora Bogotá. Foto: Archiv Martina Sameše
Hlavní město Kolumbie Bogotá leží 2 640 m n. m. v pohoří And, žije zde 8 milionů obyvatel. Foto: Martin Sameš Hlavní město Kolumbie Bogotá leží 2 640 m n. m. v pohoří And, žije zde 8 milionů obyvatel. Foto: Martin Sameš
Bogotská katedrála na Plaza de Bolívar, v pozadí vrcholky And nad městem 3500 m n. m. Foto: Martin Sameš Bogotská katedrála na Plaza de Bolívar, v pozadí vrcholky And nad městem 3500 m n. m. Foto: Martin Sameš
nahoru