Nová publikace z NCH kliniky

27. 10. 2021

Nová publikace Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii je pokřtěna.

Nová publikace z NCH kliniky

Neurochirurgická klinika UJEP a MNUL ve čtvrtek 21. října 2021 slavnostně pokřtila odbornou publikaci Ošetřovatelská péče o nemocné v neurochirurgii.

Autory publikace jsou zaměstnanci kliniky Bc. Monika Tesařová, Bc. Lucie Lippertová, Kateřina Tomová a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. Kniha vznikla ve spolupráci s Fakulta zdravotnických studií UJEP. Editace knihy se ujal RNDr. Karel Hrach, Ph.D. z FZS UJEP. Knihu recenzovaly Mgr. Věra Berková z Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Mgr. Alena Kohlová z Katedry ošetřovatelství FZS UJEP.
 
Hostem večera koncipovaného do stylu Great Gatsby 1920 byl populární zpěvák Václav Noid Bárta Official, který knize popřál spoustu čtenářů zejména z řad zdravotnického personálu a poděkoval všem přítomným za jejich nelehkou práci. Profesor Sameš vyjádřil přesvědčení, že kniha pomůže zdokonalit ošetřovatelskou péči o neurochirurgické pacienty.

foto
foto
nahoru