Neurochirurgická ambulance

Ambulanci najdete ve 3. patře budovy Komplementu - budova B (budova s heliportem na střeše - viz plánek). 


Plánek MN.

Ambulanci můžete navštívit po předchozím objednání na mailové adrese nchamb@kzcr.eu: napište jméno, přijmení, číslo pojištěnce, pojišťovna, důvod návštěvy (mozková problematika, cévní problematika, páteř, periferní nervy). Dostanete odpověď s termínem návštěvy pro danou problematiku. V případě nemožného přístupu k internetu můžete kontaktovat NCH ambulanci na t.č. 477 11 7880 nebo 477 11 7881.

Ordinační dny neurochirurgů jsou každý den od 9:00 do 14:30. Ve středu ordinuje anesteziolog MUDr. Procházka, Ph.D. v ordinaci bolesti. 

Den Ordinační hodiny      Ordinující lékaři

Pondělí     

9:00-14:30

MUDr. Aleš Hejčl Ph.D.

MUDr. Martin Bolcha

Úterý

9:00-14:30

MUDr. Robert Bartoš Ph.D.      

MUDr. Ivan Humhej Ph.D.

Středa

9:00-14:30

MUDr. Alena Sejkorová

Čtvrtek

9:00-14:30

MUDr. Petr Vachata Ph.D. MBA

MUDr. Tomáš Radovnický Ph.D.

Pátek

9:00-14:30

MUDr. Alberto Malucelli

MUDr. Hynek Zítek - MUDr. Jan Lodin

Bez objednání jsou vyšetřeni pouze hospitalizovaní pacienti ze spádových neurologických oddělení (akutní pacienti).

V případě, že požadujete vyšetření u prim. Prof. MUDr. Sameše, CSc je nutné se objednat na sekretariátu NCH oddělení (tel. 477 11 2873).

S sebou nezapomeňte přinést kartičku pojištěnce, neurologický nález a snímkovou dokumentaci.

nahoru