Kontakty

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,

Sociální péče 12A
401 13 Ústí nad Labem

Lůžková část

Budova A, 3. podlaží

Ambulance

Budova B, 3. podlaží

Email: nchamb@kzcr.eu
Telefon: +420 477 111 111

www.facebook.com/nch.usti

Ambulantní vyšetření

Můžete se objednat k NCH vyšetření na mailové adrese nchamb@kzcr.eu.Napište jméno, přijmení, číslo pojištěnce, pojišťovna, důvod návštěvy (mozková problematika, cévní problematika, páteř, periferní nervy). Dostanete odpověď s termínem návštěvy pro danou problematiku.

Telefonní čísla

Obecné kontakty

Masarykova nemocnice ústředna 477 111 111
Neurochirurgické oddělení - sesterna 477 112 876-7
Sekretariát NCH oddělení 477 112 873
Fax sekretariát NCH 477 112 880
NCH ambulance 477 117 880
477 117 881
Centrální JIP 477 112 211-2

Lékařské pokoje

Prim. prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 477 112 871
MUDr. Bartoš, Ph.D.
MUDr. Vachata, Ph.D., MBA
477 112 872
MUDr. Bolcha
MUDr. Malucelli
MUDr. Pištěk
MUDr. Zítek
477 112 875

MUDr. Hejčl, Ph.D.
MUDr. Humhej, Ph.D.
MUDr. Radovnický, Ph.D.
MUDr. Sejkorová
MUDr. Lodin

477 112 884

Konzultace

Možnost konzultace konkrétního klinického případu včetně snímkové dokumentace cestou emailu je určena především pro spolupracující lékaře pro řešení akutních případů a kontrolních vyšetření u pacientů v těžkém stavu.

Předpokladem úspěšné spolupráce je telefonická domluva s NCH lékařem (oznámení konzultace) a zaslání krátkého parere, zpátečního kontaktu a naskenovaných snímků jako přílohy emailem.

E-mail pro internetové konzultace: iveta.filova@kzcr.eu

nahoru