MUDr. Jan Procházka Ph.D.

Anesteziolog, algeziolog, neurointenzivista.

1986 až 1993 sekundární lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Masarykovy nemocnice (předtím Krajské nemocnice) v Ústí nad Labem, od 1994 vedoucí lékař jednotky intenzívní péče, od 1995 lékař ambulance bolesti v rámci ambulance neurochirurgické, od roku 2004 vedoucí lékař Centrální jednotky intenzívní péče.

MUDr. Jan Procházka Ph.D.

Narozen

1960 v Roudnici nad Labem

Pracoviště

Oddělení intenzívní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Kontakt

jan.prochazka@mnul.cz

Vzdělání

1979 maturita na Gymnáziu v Roudnici nad Labem, 1979 až 1985 studium na Fakultě
všeobecného lékařství UK Praha, 1985 promoce, 1988 atestace 1. stupně z anesteziologie a
resuscitace, 1993 atestace 2. stupně z anesteziologie a resuscitace

Profesionální pozice

1986 až 1993 sekundární lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení Masarykovy nemocnice (předtím Krajské nemocnice) v Ústí nad Labem, od 1994 vedoucí lékař jednotky intenzívní péče, od 1995 lékař ambulance bolesti v rámci ambulance neurochirurgické, od roku 2004 vedoucí lékař Centrální jednotky intenzívní péče.

Klinická práce

Jako vedoucí lékař jednotky intenzívní péče se věnuje této problematice v celé její šíři, hlavním zaměřením je řešení časných pooperačních komplikací u pacientů po neurochirurgických a hrudních operacích a problematika výživy u těchto pacientů.

Od roku 2007 se společně s RNDr. Ing. Petrem Kelbichem z Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice zabývá problematikou vyšetření a hodnocení změn mozkomíšního moku u neurointenzívních pacientů.

V rámci ambulance bolesti doplňuje komplexní léčbu u pacientů s chronickými bolestmi bederní i krční páteře, které nejsou indikované k operačnímu řešení. Jako jeden z prvních v České republice začal k léčbě chronických bolestí používat intratékální aplikaci midazolamu. Výsledky této práce prezentoval na různých tuzemských i mezinárodních sympoziích a publikoval v odborných časopisech.

Publikace, články

Řada publikací na téma konzervativní léčba chronických bolestí páteře včetně failed back a neck surgery syndromu, intenzivní péče u neurochirurgických pacientů a jako spoluautor u publikací s likvorologickou tématikou.

 1. Alternativní konzervativní léčba chronických lumbalgií. Praktický lékař 78, 1998, 4, 184-185
 2. Základy primární péče o neurointenzívního pacienta. Anesteziologie a neodkladná péče 10, 1999, 1, 25-28
 3. Midazolam jako analgetikum? Bolest 2, 1999, 1, 19-21
 4. Metabolismus bílkovin po operaci mozku, Novinky v anesteziologii, intenzívní medicíně a léčbě bolesti, eds. Ševčík, Čundrle, Galén, Praha, str. 163
 5. Metabolismus bílkovin po operaci mozku - můžeme jej ovlivnit? VII. kongres ČSARIM, Hradec Králové, Abstrakt: Novinky v anesteziologii, intenzívní medicíně a léčbě bolesti 2000, Galén, Praha 2001, str. 294
 6. Syndrom neúspěšné operace páteře - možnosti konzervativní terapie. Bolest 3, 2000, 2, 103-106
 7. Časné pooperační komplikace po velkých neurochirurgických výkonech, Novinky v anesteziologii, intenzívní medicíně a léčbě bolesti - 2001, eds. Cvachovec, Dostálová - Galén, Praha 2001, 187-188
 8. Současné možnosti látek používaných k intratékální analgezii, Bolest 4, 2001, 4, 220-231
 9. Midazolam jako součást algoritmu analgetické léčby syndromu neúspěšné operace bederní páteře, Bolest 4, 2001, 4, 243-245
 10. Myofasciální bolest - projev failed neck surgery syndromu? Bolest 6, 2003, 1, 47-50
 11. Má off-label léčba význam pro rozvoj léčebných postupů? Bolest 8, 2005, 1, 21-26
 12. Vliv intratékálně aplikovaného midazolamu na hemodynamické parametry. Bolest 10, 2007, 2, 90-94
 13. Naše zkušenosti s analgetickým účinkem intratékální aplikace midazolamu. Bolest 2008; 11: 36-45
 14. Epidurálně podaný midazolam zesílí účinek lokálního anestetika s opioidem po operacích hrudníku. Bolest 2010; 13: 31-35
 15. Intrathecal midazolam as supplementary analgesia for chronic lumbar pain – 15 years experience. Pain Medicine 2011; 12: 1309-15

Přednášky, abstrakta, postery

Více než 50 přednášek a posterů na téma konzervativní léčba chronických bolestí páteře, intrathékální aplikace léků, hodnocení zánětlivých změn v mozkomíšním moku a intenzivní léčba u neurochirurgických pacientů na domácích i mezinárodních kongresech.

Členství ve společnostech

 • Česká lékařská společnost JEP, sekce intenzívní medicíny
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti JEP (SSLB)
 • International Association for the Study of Pain (IASP)
nahoru