Sponzorské dary

Z darů pacientů a příznivců NCH oddělení jsou zakoupeny lékařské přístroje ke zkvalitnění další péče, dále vybavení oddělení sloužící jak personálu, tak pacientům.

V případě zájmu je možné přispět na

  •  číslo účtu: 199240780/0300
  •  variabilní symbol: 2511102001

Děkujeme za přízeň.

Můžete využít

nahoru