MUDr. Jan Lodin

Neatestovaný sekundární lékař. Zaměstaný na neurochirurgické klinice od roku 2017

MUDr. Jan Lodin

Vzdělání:

 

2011-2017- 2. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, všeobecné lékařství                                                      

 • Celkový dosažený akademický průměr 1.-6. ročník:   1,21
 • Uznaná prospěchová stipendia v akademických letech: 2013, 2014, 2015

 

2005-2010- The English Interantional School Prague (EISP)                                                                                      

 • 2009-2010- Dokončený mezinárodní maturitní program 'International Baccalaureate Diploma Programme' v anglickém jazyce, s dosažením bilinguálního diplomu za jazykové schopnosti v jazycích čeština-angličtina
 • 2005-2008- Dokončený studijní program 'Cambridge IGCSE'

Seznam publikací:

 

Sejkorová A., Cihlář F., Hejčl A., Lodin J., Vachata P., Sameš M.: Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurg Rev, 39(1): 159-168, 2016.  (IF 2,176)

Bartoš R., Bejšovec D., Malucelli A., Prokšová J., Lodin J., Čapek Š., Sameš M.: "Awake" resekce gliomu v poloze pacienta v polosedě-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 80/1123(2): 220-223. (IF 0,209)

 

Humhej I., Ibrahim I., Lodin J., Sameš M., Čižmář I.: Imaging possibilities of the peripheral nerve tumor using magnetic resonance imaging- Case report

Stáže a kurzy:

 

2018:

 • Účast na grantu Neurochirurgické Kliniky MNUL Objektivní kinetická a 3D kinematická analýza změn pohybových vzorců chůze po sponydylochirurgických výkonech
 • Účast na XVI. Spondylochirurgickém kongresu v Brně
 • Aktivní účast na Krajském neurologicko-neurochirurgickém semináři v Mostě- prezentace Chirurgické výsledky mikrovaskulární dekomprese n.V NCH kliniky MNUL
 • Výherce grantu na spondylochirurgickou stáž 2018 zastřešovaným firmou `Johnson and Johnson`

 

2017:

 • Účast na praktickém kurzu XI. Spinal Cadaver Workshop 04.-05.12.17 v Nemocnici Sv. Anny v Brně
 • Spoluautor článku  'Awake resection of glioma in semisitting', publikovaném v časopise Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie

2016:

 • Praktická stáž na Neurochirurgické klinice FN Motol pod vedením MUDr. Martina Bláhy
 • Praktická stáž na Neurochirurgické klinice FN Motol zaměřené na techniky a využití transkraniální ultrasonografie
 • Praktická stáž na Neurologické klinice FN Motol se zaměřením na techniky EMG pod dohledem MUDr. Radima Mazance
 • Chirurgická letní praxe na Neurochirurgické klinice Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
 • Obsazené 4. místo v celostátní soutěží 'Medik Roku 2016', organizované jihočeskými nemocnicemi
 • Absolvování volitelných předmětů zaměřených na neurologickou problematiku -  Vybrané kapitoly v dětské neurologii, Neurointenzivní péče a urgentní stavy v neurologii, Novinky a pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění, Neurologické syndromy a symptomy v klinických případech

2015:

 • Spoluautor článku  'Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms', publikovaném v časopise Neurosurgical review ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou Masarykovy nemocnice, Ústí nad Labem
 • Praktická stáž na Neurologické klinice FN Motol pod vedením MUDr. Ivany Mokrišové
 • Kurz laparoskopického šití pod záštitou Urologické kliniky 2. LF a FN Motol
 • Kurz chirurgického šití pro pokročilé pod záštitou Chirurgické kliniky 2. LF a FN Motol

2014:

 • Kurz chirurgického šití pro začátečníky pod záštitou Chirurgické kliniky 2. LF a FN Motol
 • Účast na Radiologické Konferenci ve Vienna House Diplomat Prague se zaměřením na neuroradiologii pod záštitou Kliniky zobrazovacích metod 2. LF a FN Motol

2013:

 • Demonstrátor a lektor anatomie na zimních a letních anatomických pitevních cvičeních

2012:

 • Zdravotník na letním táboře 315. oddílu skautů, středisko Bílý Los

2005-2010:

 • Dobrovolnická činnost v rámci neziskové charitativní organizace 'Habitat for Humanity'- stavba rodinných domů pro rodiny v nouzi v Rumunské Kluži
 • Stříbrná cena v mezinárodním vzdělávací programu 'The Duke of Edinburgh International Award' 

Zaměstnání:

 

2012-01.09.2017: Lektor a překladatel v jazykové škole „Stemberg's English Lessons“- výuka angličtiny dětí i                                                     dospělých všech úrovní, překlady odborných i neodborných textů.

2016-01.09.2017: Zaměstnanec Krajské Zdravotní a.s. Ústeckého kraje v pozici referenta za účelem zpracování lékařských                                                          dat   

01.09.2017-současnost: Zaměstnanec Krajské Zdravotní v pozici lékař (neurochirurg- resident) na Neurochirurgické Klinice

                                       MNUL

01.09.2018-současnost: Vyučující anatomie pro fyzioterapeuty a všeobecné sestřičky UJEP

Jazykové znalosti:

 

Anglický jazyk: rodilý mluvčí, úroveň C2

Francouzský jazyk: úroveň A2

Jiné znalosti a dovednosti:

 

IT dovednosti-uživatel: Operační systém Windows, kancelářské balíky MS Office, Adobe Systems

Zájmy:

 

Sportovní : badminton- amatérská 'Hamr badminton' liga 2010-2016, vysokohorská turistika, cyklistika

Ostatní: literatura, film, historie

nahoru